IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(62) pentru cuvîntul-cheie "company"
Развитие предприятий пищевой промышленности в Украине в условиях пандемии Covid-19
Krasnokuțka Natalia1, Kruhlova Olena2
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abuzurile militarilor ruși împotriva populației Basarabiei. 1830 – 1853
Leşcu Anatol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale comunicării întreprinderii cu mediul extern
Ursachi Doina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История и секрет успеха фирмы Фаберже
Palatnaia Svetlana
Институт культурного наследия АНМ
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii totale (TQM)
Vrancean Călin
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-176. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind evoluția operațiilor militare
Ciubara Iurii
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul concurențial – triggerul inovațional în era digitală
Galeru Cristina, Guşuvati Aliona
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль стратегического маркетинга в формировании конкурентоспособности предприятия
Anisimova Olga, Moscovkina Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul financiar al întreprinderii
Sărbu Valeria, Mardari Dana, Cobzari Ludmila
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul electronic: dezvoltare si perspective în comertul modern
Potorac Doina, Dodu-Gugea Larisa
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-79. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informaţia contabilităţii de gestiune – sursă fundamentală în analiza performanţei si dezvoltării durabile a entităţilor
Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of small business in the Republic of Moldova
Scutari (Anghel) Sofia
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Dezbateri Social Economice
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2360-1973 /ISSNe 2248-3837
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the decision centers within the company’s structure
Spoială Alina
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii competitive de dezvoltare a imaginii întreprinderii
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(121) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragul de rentabilitate – instrument în analiza stării de performanţă a întreprinderii
Deliu Angela
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-81. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul utilizării instrumentelor digitale asupra activității societăților comerciale
Lupaşco Vera
State, security and human rights
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea pe viață - particularitate a culturii organizaționale în Japonia
Călugăreanu Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and Legal Aspects Concerning the Legal Regulation of the Share Capital of a Joint Stock Company According to the Legislation of the Republic of Moldova
Dandara Liliana1, Revenco Valentina2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Doctoral School in Law, Political and Administrative Sciences, National Consortium AESM and UEPES "C. Stere"
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2067-5046 /ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scope of international treaties to avoid double taxation
Armeanic Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea înregistrării naţionale a statutului juridic de persoană în cadrul convenţiilor fiscale internaţionale
Armeanic Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-18-5.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 62