IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "Statistics"
Active Learning to Increase Comprehension and Retention of Applied Mathematics
Cochran James
University of Alabama
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza factorilor de influenţă asupra deciziei de consum a serviciilor de învăţământ

Paic Mihai1, Ianachevici Ilie2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvinte cu etimologie necunoscută în limba română

Pleşca Ecaterina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza efectelor îmbătrânirii populaţiei asupra creşterii economice în România cu ajutorul modelelor nelineare

Bălan Mariana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recensământul fiscal din 1835 – sursă importantă în studierea stărilor sociale privilegiate din Basarabia (Exemplul boiernaşilor)

Tomuleţ Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recensământul general al populației Imperiului Rus din 1897: proiecții demografice, sociale, etno-lingvistice și confesionale ale Basarabiei

Boțolin Sergiu
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția istorică a chirurgiei oncologice din Republica Moldova

Ţîbîrnă Gheorghe12, Gudumac Eva1, Mereuţă Ion13, Sofroni Mircea-Dumitru1, Ţîbîrnă Andrei1, Bejenaru Lilian1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea tehnologiilor de sănătate

Şontea Victor, Timotin Pavel
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 1 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea culturii statistice în rândul studenţilor facultăţii de ştiinţe economice. Studiu de caz

Harja Eugenia, Stângaciu Oana-Ancuţa
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The statistical analysis of walnuts lot quality

Radu Oxana
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Întrunirea profesională pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar din Nordul Republicii Moldova

Harconiţa Elena
Confluențe Bibliologice
Nr. 1(55) / 2019 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The statistical evaluation of concomittant pathologic processes in prostatic adenoma
Zota Eremia, Bobu Victor, Petrovici Virgil, Siniţîna Lilia, Tănase Adrian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European society of cardiology: Cardiovascular disease statistics 2019

Timmis Adam David1, Popovici Mihail2
1 Queen Mary University of London,
2 Institute of Cardiology
European Heart Journal
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 0195-668X
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura și dinamica infracţiunii prevăzute la art. 310 CPRM în perioada anilor 2008-2018

Piterschi Eugeniu
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financing schemes in dwelling constructions

Albu Ion, Albu Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The specificity of application of methodsin criminological research of corruption
Trepak Viktor
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(22-1) / 2016 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 14 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nobili din ţinutul Hotin în statistica rusă din 1820

Tomuleţ Valentin
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza concurențială a pieții de mobilă din Republica Moldova

Damașcan Alexandru, Saharneanu Liliana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema corupției în Republica Moldova prin prisma datelor statistice

Borș Ion
Interuniversitaria
Ediția 12. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-197-2.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management of the soft tissues of head and neck after dog bites at children

Dascaliuc Cătălina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37