IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(74) pentru cuvîntul-cheie "communicative competence"

Grammar teaching through technology

Babără Eugenia, Taner Ilgin
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Куррикулум нового курса по выбору «Путешествие по России»: концепция, структура и содержание

Pascari Larisa
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interferenţa lingvistică în viziunea cadrelor didactice

Pancenco Larisa
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice de activizare a vocabularului

Cozari Ana, Putuntean Nina
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia barierelor lingvistice în predarea-învăţarea limbii engleze

Nița Mariana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические аспекты и подходы к определению коммуникативной компетенции современного специалиста

Bilic Elena
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интегративный подход к формированию коммуникативной компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному

Gherșanova Anna
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О формировании коммуникативной компетенции учащихся медицинских колледжей в процессе изучения химии

Banul Xenia
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de comunicare a studenţilor economişti ca bază a culturii profesionale
Guţu Svetlana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching by principles

Burea-Titica Svetlana
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие коммуникативной компетентности детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивном классе

Voloșenco Alexandra
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludicul în predarea limbii române (limbă maternă și limbă străină)

Irimciuc Olga
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль упражнений в преподавании иностранного языка

Sucman Anna
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эссе как метод развития коммуникативной компетенции на уроках русского языка

Petrenco Liuba, Hranovscaia Elena
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Des stratégies efficaces pour développer le savoir-écrire

Ciorba-Lascu Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura și muzica – forme de comunicare artistică a elevilor din clasele gimnaziale

Sângeap Nadia-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul paremiilor în dezvoltarea competenței de comunicare în limba străină

Herţa Lilia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование коммуникативной компетенции студентов-иностранцев в процессе обучения на филологическом факультете

Goreglead Elena
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование технологий интерактивного обучения на интегрированном уроке русского языка

Pascari Larisa
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текст как материал для выявления коммуникативно-деятельностных отношений

Cehovscaia Olesea
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 74