IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "Growth rate"
Evoluţia economiei Republicii Moldova: realizări, provocări, soluţii
Stratan Alexandru
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ферменты в составе комбикормов

Kononenko S.
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове

Parmacli Dumitru1, Dudoglo Tatiana1, Esbulatova A.2, Arinkin E.2
1 Комратский госуниверситет,
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ)
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bлияние температуры на рост гриба – антагониста Trichoderma virens
Şcerbacova Tatiana, Popuşoi Ion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4