IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "tax revenues"
Factorii de influenţă a veniturilor fiscale: analiza macroeconomică
Balan Aliona
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-68. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on international trade in the Republic of Moldova
Bulgac Corina, Stratulat Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele fiscale din diferite ţări la etapa actuală
Petroia Andrei
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza și evaluarea indicatorilor de eficiență ai sistemului fiscal al Republicii Moldova
Balan Aliona
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea instituţională ca opţiune strategică în activitatea Serviciului Fiscal de Stat
Țurcanu Igor
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema prognozării veniturilor fiscale în contextul perioadei post-pandemice și a crizei energetice în Republica Moldova
Leașoc Olivia
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-04-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția veniturilor fiscale în Republica Moldova
Cotun Mihaela
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-04-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implications of tax havens. Economic effects
Mihaila Nicoleta
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impozitele ca mecanism de reglementare de către stat a activității economice
Ganea Valeria, Ţurcan Galina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность формирования доходов бюджета в условиях экономических преобразований
Sviridenco Lidia
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways of growth of revenue of the public national budget In the Republic of Moldova
Sviridenco Lidia
Comrat State University
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tax havens. Economic effects on the global economy
Mihaila Nicoleta
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The current state of environmental taxation in Ukraine
Mocanu Natalia1, Novițkaia Elena2, Davidenko Margarita2
2 State Tax University Irpin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(02) / 2023 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscal potential and its evaluation from the perspective of transition to knowledge-based economy
Fuior Elena, Zavațki Tatiana
Trade Co-operative University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial aspects of the Belarusian foreign trade
Samakhavets Maria, Hrechyshkina Olena
Polessky State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15