IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "management system"

Diagnosticul managementului în întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova

Oberşt Ala, Creţu Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные элементы технологии реинжиниринга административно- управленческих процессов органов местного самоуправления

Kostiuk Natalia
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul comportamentului organizațional în dezvoltarea afacerilor

Postolachi Valentina, Scutaru Alexandru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resizing the management system of small and medium enterprises in a (post) pandemic context

Cozniuc Octavian1, Suslenco Alina2
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Качественное образование–через эффективное управление образовательным процессом

Gorbunova Liudmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici de implementare a cerințelor standardului internațional ISO/IEC 27001:2013 „Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe”

Guzun Mihail, Friptuleac Lilian, Targon Ion
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management issues of information security

Guzun Mihail1, Cojocaru Igor1, Ionescu Răzvan2
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului de implementare a standardului iso 9001:2015 în cadrul instituțiilor medicale

Trofimov Vladimir1, Butnaru Veronica2
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compliance control: concept and essence

Yankovska Tetiana, Sirteva Svetlana
Nikolaev National Agrarian University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compliance control: concept and essence

Yankovska Tetiana, Sirteva Svetlana
Nikolaev National Agrarian University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea securităţii informaţiei organizaţiei în baza unui model de maturitate

Bragaru Tudor, Briceag Valentin
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Era tehnologizării - prioritățile și confortul casei inteligente, smart home

Munteanu Angela
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Negocierea de afaceri în relaţiile de negociere cu furnizorii prin prisma sistemului iso 9001

Gîdilica Constantin
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul sistemelor de management ale instituţiilor publice

Grecu Ala
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovative context of formation of the program of information transformations in the management system

Bochulia Tetiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quality management in healthcare: concepts, principles and standards

Dreihler Dalia, Robu Elena
Free International University of Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reingineria proceselor de business ca instrument pentru asigurarea securităţii economice a întreprinderii

Postolache (Dogotari) Victoria
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17