IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "Fertility"

Evaluarea condiţiilor ecologice pretabile pentru cultura pomicolelor în câmpia Prutului de mijloc

Mocanu Emilian, Cazmalî Nicolai, Melnic Rodica, Popa Oxana, Lupaşcu Maria
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fertilitatea și mortalitatea claselor de varstă ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)

Sîtnic Veaceslav
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorizarea fertilităţii în profil teritorial

Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacţia culturilor de câmp la sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului

Bucur Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранение качества эродированных почв Молдовы

Kuharuk Ecaterina, Rusnac Veaceslav
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 

Voloşciuk M.
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность совместного применения соломы и сидератов в условиях Западной Лесостепи Украины

Sendeţkii V.
Подольский государственный аграрно-технический университет
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние различных систем применения удобрений на продуктивность орошаемого овоще-кормового севооборота Левобережной Лесостепи Украины

Kuţ A.
Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului

Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii naturali şi eficienţa economică a utilizării fondului funciar în Republica Moldova

Tcaci Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile terenurilor ca obiecte contabile şi clasificarea acestora

Frecăuţeanu Alexandru, Romanciuc Andrei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica fertilităţii în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea Europeană: convergenţe şi divergenţe

Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Calitatea Vietii
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN - /ISSNe 1018-0389
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul sistemelor de lucrare a solului asupra unor elemente şi condiţii de fertilitate a solului, productivităţii culturilor în veriga ,,Porumb pentru boabe - mazăre pentru boabe”

Bucur Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population ageing determinants in the Republic of Moldova and selected European countries
Hruşciov Elena
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul productiv şi calitativ al unor soiuri pentru masă

Cuharschi Mihail, Condur Maria, Cucu Valentina, Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influienţa biopreparatului BioRsp asupra citostructurii tubilor seminiferi şi unor însuşiri biologice ale materialului seminal

Granaci Vera
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la ameliorarea găinilor mixte prin încrucişării de transformare

Bîzgu Ion1, Şumanschii Andrei1, Roşca Fedosia2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensuri poetice ale cromonimului negru in poemul Dragoste de Mircea Cărtărescu
Răciula Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroziunea ca factor de diminuare a fertilităţii solurilor în Podişul Moldovei De Nord
Capcelea Victor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile de dezvoltare a unor soiuri de struguri de masă

Cuharschi Mihail, Condur Maria, Cucu Valentina, Olari Tudor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39