IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "Fertility"

Evaluarea condiţiilor ecologice pretabile pentru cultura pomicolelor în câmpia Prutului de mijloc

Mocanu Emilian, Cazmalî Nicolai, Melnic Rodica, Popa Oxana, Lupaşcu Maria
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fertilitatea și mortalitatea claselor de varstă ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae)

Sîtnic Veaceslav
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности воспроизводительной способности овец асканийской каракульской породы

Moghilniţkaia S.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorizarea fertilităţii în profil teritorial

Grigoraş Ecaterina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacţia culturilor de câmp la sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului

Bucur Gheorghe
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранение качества эродированных почв Молдовы

Kuharuk Ecaterina, Rusnac Veaceslav
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 

Voloşciuk M.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность совместного применения соломы и сидератов в условиях Западной Лесостепи Украины

Sendeţkii V.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние различных систем применения удобрений на продуктивность орошаемого овоще-кормового севооборота Левобережной Лесостепи Украины

Kuţ A.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului

Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interacţiunea dintre elementele agrotehnice şi condiţiile anului asupra soiul codreanca

Cucu Valentina
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii naturali şi eficienţa economică a utilizării fondului funciar în Republica Moldova

Tcaci Natalia
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile terenurilor ca obiecte contabile şi clasificarea acestora

Frecăuţeanu Alexandru, Romanciuc Andrei
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica fertilităţii în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea Europeană: convergenţe şi divergenţe

Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Calitatea Vietii
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN - /ISSNe 1018-0389
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul sistemelor de lucrare a solului asupra unor elemente şi condiţii de fertilitate a solului, productivităţii culturilor în veriga ,,Porumb pentru boabe - mazăre pentru boabe”

Bucur Gheorghe
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demographic transition at the regional level in Czech lands

Avram Cristina
Charles University
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Population ageing determinants in the Republic of Moldova and selected European countries
Hruşciov Elena
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of agriculture on the chemical composition of gray soils from central Moldova

Leah Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
The Environment and the Industry
Ediția a 19-a, Book of abstracts. 2016. București, România. DOI 10.21698/simi.2016.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinteza și caracteristica formelor noi de triticale

Veveriţă Efimia, Leatamborg Svetlana
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul productiv şi calitativ al unor soiuri pentru masă

Cuharschi Mihail, Condur Maria, Cucu Valentina, Olari Tudor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46