IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "Pollen"

Studiul conţinutului micro-, macroelementelor şi prezenţa metalelor grele în componenţa polenului

Eremia Nicolae, Eremia Nina, Dabija Tatiana, Dodon I., Sarî Nella
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative content of free aminoacids in pollen and honey

Vrabie Valeria1, Yazlovitska Liudmila2, Ciochină Valentina1, Rotaru Stela 1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Yuriy Fedkovych National University of Chernivtsi
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile biochimice ale zerului ca supliment proteic la hrănirile de primăvară timpurie ale familiilor de albine
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Furdui Teodor, Derjanschi Valeriu
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 18(31) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-32. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка кукурузы на засухоустойчивость

Kravcenko A., Climenco (Cravcenco) Oxana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea reacţiei gametofitului masculin a genotipurilor de tomate după rezistenţa la patogenii fungici Alternaria Spp

Antoci Liudmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacția gametofitului masculin de tomate la acțiunea fitopatogenilor virali

Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Doncilă Ana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența patogenilor virali asupra variabilitații gametofitului masculin la tomate

Doncilă Ana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тестирование солеустойчивости генотипов томата по вариабельности признаков мужского гаметофита

Saltanovici Tatiana, Cravcenco Anatol
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa factorului maternal asupra viabilităţii şi capacităţii de creştere a polenului de tomate

Grigorcea Sofia, Saltanovici Tatiana
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка реакции мужского гаметофита томата на действие патогенов Alternaria Spp.

Saltanovici Tatiana, Antoci Liudmila, Doncilă A.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea termorezistenței descendenților de tomate obținuți de la plantele infectate cu virusuri

Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Doncilă Ana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние уровня закладки соцветия на показатели пыльцы томата и её устойчивость к высокой температуре

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effect of drought and salinity on pollen of maize hybrids

Climenco (Cravcenco) Oxana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О результатах исследований по биотехнологии в виноградарстве

Doroşenko N.
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestation of some biological traits of Cuphea genus

Mihăilă Victoria, Brînzan Alexandru
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The content of polyphenols and antiradical activity of propolis, pollen and honey

Vrabie Valeria1, Ciochină Valentina1, Derjanschi Valeriu2, Rotaru Stela 1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Institute of Zoology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of amino acids for the development of bee colonies

Vrabie Valeria, Derjanschi Valeriu, Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A brief characterisation of the lower Pontian environments from the Moldavian platform

Nicoara Igor
Institute of Geology and Seismology, ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 25 / 2009 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности мужского гаметофита томата в условиях вирусного патогенеза и водного дефицита

Saltanovici Tatiana, Antoci Liudmila, Doncilă A.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30