IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "Systems"

Sisteme și mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova

Ctitor Natalia
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых

Voroncenco Tamara
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The use of Cryptographic Techniques RSA-m to Protect the Information in Real Time

Balabanov Anatolii, Agafonov Anatolii, Izvoreanu Bartolomeu, Fiodorov Ion, Cojuhari Irina, Moraru Dumitru
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a sistemelor de răspundere disciplinară a judecătorilor din Europa

Gavrilenco Natalia12
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Monotone Differential Equations with a Strict Monotone First Integral

Ceban David
State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(94) / 2020 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptive computing architectures for real-time applications

Ababii Constantin12, Munteanu Silvia1, Melnic Radu1, Osovschi Mariana1, Bordian Dimitrie1
1 Technical University of Moldova,
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modeling of sensor networks with limited access to the communication resources

Bordian Dimitrie, Ababii Constantin, Osovschi Mariana, Borozan Olesea, Ţurcan Ana, Calugari Dmitri
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Networking, Data Communication and Computer Network

Lukman Adedayo Onabanjo
University of Ibadan, Nigeria
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assuring the sdn security by modelling and comparing SDN proposed topologies using Petri nets

Ameen Ali
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternative space definitions for P systems with active membranes

Alhazov Artiom1, Leporati Alberto2, Manzoni Luca3, Mauri Giancarlo2, Zandron Claudio2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 University of Trieste
Journal of Membrane Computing
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2523-8914
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizarea pedologiei pe principiile istorismului geografic

Iacovlev Vladimir
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desfășurarea unei campanii electorale în Republica Moldova

Covali Daniela, Puşcaş Victor
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Directory Service for City Video Surveillance Systems

Ajiboye Sola O., Chatwin Christopher, Birch Philip, Young Rupert
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых

Voroncenco Tamara
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(127) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode moderne de investigare criminalistică

Budevici-Puiu Roberta, Nastas Andrei
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eco-economics principles developed in the modern economic sciences

Chirtoca Alexei1, Bocănete Oana2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
R. 2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16