IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "media literacy"
Интеграция медиаграмотности в учебные предметы языково-литературной образовательной отрасли в начальной школе
Gudîma Natalia, Kovalchuk Olga, Melekesțeva Natalia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicature and indirect communication in contemporary political messaging
Guţu Ion
Moldova State University
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru mass-media în contextul noilor educații
Sandu Ştefan-Antonio1, Gribincea Zinaida2
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие аналитических и медиадискурсивных компетенций при обучении переводу в сфере международных отношений
Naturkach Mihail
Белорусский государственный университет, Минск
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of future foreign language teachers' information and media skills
Konovalenko Tetiana, Nadolska Yuliia
Cherkasy National University Bogdan Khmelnitsky
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование медиаграмотности студентов языковых вузов на основе медиатекстов
Kononova Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование медиаграмотности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Listopad A.1, Listopad N.2
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru media în contextul competenţelor pentru secolul al XXI-lea
Handrabura Loretta1, Grîu Natalia2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței media la elevi – scopul unui nou curriculum opțional.  
Handrabura Loretta
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-62. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданская идентичность личности в новостном медиапространств
Bondarevskaia Irina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtual Universes: The Various Impacts of Conspicuous Alternative Realities
Csutak Zsolt
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2022. Viena. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Evaluation Project Media Litaracy Education in Turkey
Karaaslan Temel
Moldova State University
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele psihologice ale manipulării în mass-media
Cebanu Marina, Praviţchi Galina
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-380. Vizualizări-1369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The skill of inquiry: Understanding the world through questions
Maican Daniela, Bogdan Silvia
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тренинговая программа: «гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве»
Bondarevskaia Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданская идентичность личности в новостном медиапространстве
Bondarevskaia Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea competenței media: o nouă direcție pentru biblioteci
Silivestru (Lupuşor) Diana
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare
Ediția 12. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18