IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(58) pentru cuvîntul-cheie "Economic efficiency"

Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament

Stadnic Stanislav, Boincean Boris
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Межотраслевые связи и их влияние на результативность функционирования масличной отрасли региона

Suhoceva NAdejda
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соя – стратегическая культура современного земледелия

Osipciuc A.
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прибыль и рентабельность как показатели финансового результата предприятия

Șafikova Elvira, Apokina C.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte aplicative ale analizei reducerii capitalului social al societăţii pe acţiuni
Chirilov Nelea
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căi de prefecţionare a bazei informaţionale pentru determinarea indicatorilor de eficienţă a entităţilor comerciale
Popa Alina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автоматизированные информационные технологии бухгалтерского учета в Молдове
Metelchina Janna
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica fiscală din România şi convergenţa cu politica UE
Lupu Neculai
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-41. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperţia de consum din Moldova: evoluţii şi orientări strategice de dezvoltare
Şavga Larisa, Pănuţă Angela, Panuţa Svetlana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нетрадиционные зерновые корма в кормлении мясных цыплят

Tlețeruk I.1, Iurina N.2, Iurin D.2
1 Майкопский государственный технологический университет,
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 17 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кормовая ценность и производительность сои в зависимости от факторов интенсификации

Osipciuc A., Osipciuk A.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia şi perspectivele creşterii taurinelor în Republica Moldova

Chilimar Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramura horticolă între activitate traditională şi potenţial economic important al R. Moldova

Grinciuc Liliana
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre unele aspecte a eficienţei economice a reformei agrare în Republica Moldova

Buga Oleg
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea strategiei de dezvoltare a cooperativelor de consum prin prisma practicilor europene

Şavga Larisa1, Şavga Ghenadie2, Sitnicenco Viorica1
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii naturali şi eficienţa economică a utilizării fondului funciar în Republica Moldova

Tcaci Natalia
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investments - the lever of performance management in the sustainable development of pomiculture

Litvin Aurelia, Dobrovolschi Ludmila
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea teritorială – formă a descentralizării administrative

Rotaru Lilia
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul resurselor umane – domeniu profesional în sectorul agroalimentar

Sîrbu Adrian
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation indicators and intuitive methods used in decision-making theory

Doncean Marilena
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58