IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(102) pentru cuvîntul-cheie "Market"
Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris, Nirean Elena
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговые исследования состояния и перспектив развития рынка тепличных хозяйств АТО Гагаузия
Ghenova Svetlana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малое предпринимательство в структуре рыночной экономики
Derevenchuk Kristina
Измаильский государственный гуманитарный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startup-ul: esență, caracteristici și oportunități de finanțare
Branaşco Natalia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the experience of state support for the development of the eco-economy market in the countries of the European Union
Chirtoca Alexei
Academy of Economic Studies of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de marketing a furnizorilor de servicii sub influența comportamentului consumatorilor pe piața comunicațiilor electronice
Gujuman Lucia1, Sava Lilia1, Vinocurova Marina2, Sorochin Serafima1
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-66. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
Gasnaş Iurie
Administrarea Publică
Nr. 1(77) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-133. Vizualizări-1088
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea dezvoltării mediului concurenţial pe pieţele agroalimentare
Condrea Elena
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продвижение на потребительский рынок экологически чистой продукции
Dubovca Marina
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea proiectelor de parteneriat public-privat: caracteristici și mecanisme
Călugăreanu Irina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of intra-company planning at modern industrial enterprises
Parfentieva Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea proprietăţilor consumiste ale şampoanelor pentru copii produse de S.A. „Viorica Cosmetic”
Cobirman Galina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea inofensivităţii chimice a fructelor tropicale, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău
Chihai Marcela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezvoltării pieţei produselor şi serviciilor de alimentaţie publică
Tăzlăvan Doina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-59. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное племенное овцеводство Украины
Jaruk L., Jaruk P.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de aplicare a marketingului în cadrul serviciilor bancare
Slutu Rodica
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea iarmarocului: interpretări/ provocări cinematografice(reflecții în baza filmelor inspirate din opera lui Ion Creangă)
Tipa Violeta
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurările în Republica Moldova: evoluție, obstacole, perspective
Fuior Elena, Bejenar Natalia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 102