IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(65) pentru cuvîntul-cheie "Potential"
Potenţialul de adaptare al sistemului cardiovascular la sportivi în diferite perioade ale anului endogen
Coşcodan Diana, Moşanu-Şupac Lora
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краткий анализ продуктивности земли в сельском хозяйстве Республики Молдова и Нижегородской области России
Dudoglo Tatiana1, Navdaeva Svetlana2
1 Комратский государственный университет,
2 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de competență matematică
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культура труда и эффективность деятельности менеджера
Palviuk Ilia1, Zinoviev Felix2
1 Институт экономики и управления ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского ,
2 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое обоснование резервов роста финансовых показателей
Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the theoretical cogeneration potential in Republic of Moldova
Guţu-Chetruşca Corina1, Tumuruc Denis2
1 Technical University of Moldova,
Sielmen
Ediția 10. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Акмеологический подход к анализу человеческого капитала
Teterineț Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы совершенствование и развитие новых электрохимических процесов
Cosov V
Технический Университет Молдовы
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele ecoturistice ale Regiunii de Dezvoltare Nord
Moroz Ivan
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовое состояние предприятия: оценка и обоснование резервов роста
Todorici Ludmila, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производственный потенциал земли: вопросы теории и практики
Parmacli Dumitru1, Paşalî G.2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление карьерой и значение реализации потенциала талантливых сотрудников
Cucoș Ana, Bilaş Ludmila
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human Resource Management: the Meaning of Strategic Approach in the Context of Business Culture Diversity
Bilaş Ludmila, Crastin Marina
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine și motivația pentru succes la adolescenți
Asla Ibrahem
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul evaluării performanțelor cadrelor științifico-didcatice din învățământul superior asupra dezvoltării profesionale
Budevici-Puiu Liliana, Budevici-Puiu Anatolie
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь
Levcovici Tatiana, Chureyno Olga
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul agroalimentar al Republicii Moldova – resurse implicate şi potenţial manifestat
Coşer Cornel
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of reserves of agricultural production
Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональный потенциал государственных служащих в контексте устойчивого развития Украины.
Bagrin Oliga
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(335) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 65