IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "conflict resolution"

Educația pentru rezolvarea conflictelor la elevii din ciclul liceal

Rusu Elena
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,PeaceMaker” game as a tool of solving israeli-palestinian conflict

Bdeer Sarhan
Institute of International Relations of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-2436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situații conflictuale și securitate organizațională

Nariţa Ionel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul conflictului transnistrean asupra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Borş Vladimir1, Butucec Sabina12
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea cadrelor didactice ın contextul utilizrii comunicarii persuasive

Adăscăliţei Andra-Mirabela12
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere manageriale de rezolvare a conflictelor în mediul școlar

Rusu Daniela, Rusu Elena
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medierea ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor la elevii din ciclul primar

Rusu Daniela, Rusu Elena
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii educaţionale de asigurare a calitӑţii ȋn soluţionarea conflictelor prin comunicare persuasivӑ

Adăscăliţei Andra-Mirabela12
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-718-5.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unconventional reflections on the involvement of teachers in resolving social conflicts

Ţărnă Ecaterina
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization of the moldova’s security system in the framework of the eastern partnership: achievements and problems

Stercul Natalia
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere conceptuale și metodologice ale strategiilor de rezolvare a conflictelor ȋn mediul școlar

Adăscăliţei Andra-Mirabela12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea abilităţilor de soluționare a conflictelor şi prevenirea situațiilor de stres în activitatea funcţionarilor publici

Țarălungă Viorica
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Quoting-Based Algorithm for Cooperative Decision Making in Production Systems

Ginkul Gennady1, Soloviev Sergey2
2 Lomonosov Moscow State University
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți

Uzicov Nina1, Bodrug-Lungu Valentina2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the republic of Moldova and Georgia

Bencheci Marcel1, Kurtskhalia Sandro2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15