IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "Breeding"

Progresul genetic în ameliorarea porumbului la institutul de fitotehnie „Porumbeni“

Maticiuc Vasile, Mistreţ Silvia
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Достижения и перспективы научно-практического обеспечения отрасли овцеводства и козоводства Республики Молдова

Liuţcanov Petru1, Maşner Oleg1, Evtodienco Silvia1, Buzu Ion2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт Зоологии АН РМ
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări privind calitățile productive ale diferitor genotipuri de suine utilizate în R.Moldova

Donică Iov
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilanţul activităţii de cercetare şi inovare în complexul avicol

Bîzgu Ion, Şumanschii Andrei
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные результаты селекции и разработки сортовой агротехники возделывания подсолнечника на товарные семена

Petkovici Ivan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele prelimenare privind creşterea mieilor de rasa ţigaie tip moldovenesc pentru lînă-carne-lapte, hibrizilor - ţigaie x crossbred de ascania tip de odesa şi ţigaie x karakul

Maşner Oleg, Liuţcanov Petru, Tofan Ivan
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Селекция озимой мягкой пшеницы на устойчивость к листостебельным заболеваниям на юге Украины в условиях изменения климата

Nargan T., Șcerbina Z.
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительная эффективность различных схем дигаплоидной селекции

Mihailov Mihai, Botnari Vasile
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progresul genetic, obţinut în ameliorarea porumbului în ultimii 10 ani în cadrul Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”

Spivacenco Anatol, Maticiuc Vasile, Mistreţ Silvia, Borozan Pantelimon, Meleca Anatolie
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Селекция позднеспелой капусты белокочанной в условиях Молдовы

Şpac L.1, Monahos G.2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea hibrizilor valoroşi de levănţică în culturi comparative de concurs

Butnaraş Violeta, Gonceariuc Maria, Maşcovţeva Svetlana, Frunză Daniela
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterii actuale în ameliorarea varietală a caisului

Pîntea Maria
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семенное и вегетативное размножение чабера горного (Satureja Montana L.)

Jelezneac Tamara, Vornicu Zinaida
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of ameliorative potential of grape-vine genetic resources
Savin Gheorghe
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameliorarea plantelor necesită ameliorare
Micu Vasile
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-45. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Current strategies in sunflower breeding

Joiţa-Păcureanu Maria
National Agricultural Research and Development Institute Fundulea
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategies for control of Orobanche Cumana in sunflower

Miladinovic Dragana, Jocic Sinisa, Imerovski Ivana, Dimitrijevic Aleksandra, Cvejic Sandra, Dedic Bosko, Jockovic Milan
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progress in upscaling Miscanthus biomass production for the European bio-economy with seed-based hybrids

Clifton-Brown John1, Polianciuc Svetlana2, Botnari Vasile3
2 University of Aberdeen,
GCB Bioenergy
Nr. 1(9) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1757-1707
Disponibil online 12 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of suppressed mite reproduction (Smr) reveals potential for varroa resistance in european honey bees (apis mellifera l.)

Mondet Fanny12, Cebotari Valentina3, Noi Autori
3 Institute of Zoology
Insects
Nr. 9(11) / 2020 / ISSN 2075-4450
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Источники устойчивости ячменя к возбудителю карликовой ржавчины

Danilova A., Volkova G.
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66