IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(118) pentru cuvîntul-cheie "Competitiveness"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia dintre competitivitate, creştere şi libertate economică

Gutium Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea socială şi creşterea competitivităţii

Barbăneagră Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль повышения инновационной активности в университетах

Valeeva Iulia1, Şargu Lilia2
1 Казанский кооперативный институт,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de dezvoltare a strategiilor de poziţionare pe piaţă a întreprinderilor agroalimentare

Burbulea Rodica, Melnic Viorel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări

Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova

Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Jovnovaci Ruslana
Кировоградский национальный технический университет
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară

Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile

Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономические показатели автомобильно-промышленного кластера России

Grișin Alexei, Kurilova Anastasia, Gorohova Daria
Национальный Исследовательский Томский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor
Gribincea Corina
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние инновационного потенциала Республики Молдова
Todorova Ludmila1, Gribincea Alexandru2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики
Todorova Ludmila1, Gribincea Alexandru2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul comerțului iinternațional cu produse al Republicii Moldova

Garştea Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovarea -fundament al creşterii competitivităţii economiei naționale

Bradu Margareta
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării
Movilă Irina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică – oportunitate de dezvoltare a sectorului agroalimentar din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 118