IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 84 Vizitatori unici: 79

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "Competitiveness"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia dintre competitivitate, creştere şi libertate economică

Gutium Tatiana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea socială şi creşterea competitivităţii

Barbăneagră Oxana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Жовновач Руслана
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară

Balan Aliona
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile

Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor
Gribincea Corina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние инновационного потенциала Республики Молдова
Тодорова Людмила, Грибинча Александр
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики
Тодорова Людмила, Грибинча Александр
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării
Movilă Irina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică – oportunitate de dezvoltare a sectorului agroalimentar din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procese inovaţionale , tendinţe şi probleme
Palii Natalia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi căile de stimulare a micului busines din sectorul agrar în vederea creşterii competivităţii
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Bujor Tatiana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul creativității umane în dezvoltarea inovațională a întreprinderii

Movilă Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institutional promotion of innovation and investment development in Ukraine

Kropelnytska Svitlana, Stefanyk Vasyl, Shyyko Lyudmyla
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм управления сельскохозяйственными организациями в составе кластерного образования
Васильев Константин
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – o noțiune multidimensională în teoria economică
Golban Artur, Cimpoieş Dragoş
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы повышения конкурентоспособности экспортоориентированных продуктов Республики Кыргызстан
Осконбаев А., Молдокулова Б.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre calitate şi competitivitate
Todos Irina, Kuraksina Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea comerţului exterior
Ţâu Nicolae
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53