IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 60 Vizitatori unici: 57

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(51) pentru cuvîntul-cheie "Competitiveness"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia dintre competitivitate, creştere şi libertate economică

Gutium Tatiana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea socială şi creşterea competitivităţii

Barbăneagră Oxana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия
Жовновач Руслана
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea industriei alimentare prin prisma logisticii transporturilor
Gribincea Corina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние инновационного потенциала Республики Молдова
Тодорова Людмила, Грибинча Александр
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели и факторы конкурентоспособности национальной экономики
Тодорова Людмила, Грибинча Александр
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării
Movilă Irina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura ecologică – oportunitate de dezvoltare a sectorului agroalimentar din Republica Moldova
Vaculovschi Elena
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procese inovaţionale , tendinţe şi probleme
Palii Natalia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia şi căile de stimulare a micului busines din sectorul agrar în vederea creşterii competivităţii
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Bujor Tatiana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul creativității umane în dezvoltarea inovațională a întreprinderii

Movilă Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institutional promotion of innovation and investment development in Ukraine

Kropelnytska Svitlana, Stefanyk Vasyl, Shyyko Lyudmyla
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systematization of assessing methods for the dairy procucts competitiveness

Zakhodym Marіna
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(1) / 2017 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм управления сельскохозяйственными организациями в составе кластерного образования
Васильев Константин
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea – o noțiune multidimensională în teoria economică
Golban Artur, Cimpoieş Dragoş
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(13) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы повышения конкурентоспособности экспортоориентированных продуктов Республики Кыргызстан
Осконбаев А., Молдокулова Б.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre calitate şi competitivitate
Todos Irina, Kuraksina Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomaţiei economice în promovarea comerţului exterior
Ţâu Nicolae
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proprietăţii intelectuale în contextul creşterii competitivităţii economice bazate pe cunoaştere şi inovare
Munteanu Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 51