IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "Antioxidant enzymes"
The impact of zinc oxide nanoparticles on protein content and activity of some antioxidant enzymes at pigmented yeasts
Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Usatîi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele de protecţie antioxidantă şi formarea stresmemoriei plantelor de Glycine Max Merr (L) la secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu-Urechii Angela
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul acidului salicilic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante a plantelor de soia în condiţii de secetă
Brînză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu-Urechii Angela
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the cyanobacterial byoremedies on liver antioxidant protection in cyclophosphane induced immunodeficiency
Ştîrba Olga1, Andronache Lilia1, Pantea Valeriana1, Popa Veaceslav2, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rudi Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conimid – un nou compus biologic activ cu proprietăți antioxidante
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac Ion2, Melenciuc Mihail1, Coropceanu Eduard2, Buceaceaia Svetlana1, Aluchi Nicolae1, Bologa Olga2
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele unor compuși biologic activi autohtoni cu proprietăți antitumorale asupra intensității stresului oxidativ (cercetări in vitro)
Pantea Valeriana, Şveţ Inna, Popa Veaceslav, Tagadiuc Olga, Gulea Aurelian
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordination compounds thiosemicarbazide derivatives
Pantea Valeriana, Gamaniuc Marina, Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode actuale în combaterea afecţiunelor gastrointestinale şi a stresului oxidativ la puii broiler
Voiniţchii Eugen
Medicină veterinară
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procese bioenergetice lizozomale de peroxidare a lipidelor şi sistemului antioxidant la comprimarea îndelungată a ţesuturilor moi pe fondalul oxihiperbariei
Vişnevschi Anatolie, Todiraş Stela
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifications of the erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordinative compounds
Pantea Valeriana, Gamaniuc Marina, Popa Veaceslav, Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка защитных реакций различных генотипов томата при инфицировании вирусными агентами
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Erhan Irina
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Овощи России
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2072-9146 /ISSNe 2618-7132
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11