IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "calitatea"
Classification of the competitiveness’ factors and new approaches to assessing the competitiveness
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Gutium Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea dreptului fundamental la apă potabilă sanogenă – condiție indispensabilă pentru asigurarea sănătății populației
Guceac Ion, Trofim Alina
State, security and human rights
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a calității preparatelor insulinice prezente pe piața farmaceutică a Republicii Moldova
Babileva Anastasia, Soloviov Mihail
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța și specificul managementului infrastructurii rutiere
Manţuc Elena, Sîli Anatolie
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea gamei sortimentale şi calităţii teracotei comercializate pe piaţa mun. Chişinău
Cernavca Mihail, Raischi Natalia
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul economic al dezvoltării pomiculturii, orientate spre producție durabilă
Mladinoi Vasile, Nicolaescu Constantin, Dumitraş Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a calităţii perelor şi piersicelor uscate prin metoda de convecţie
Baran Anastasia, Ştirbu Mihaela, Melenciuc Mihail, Vişanu Vitali, Rubţov Silvia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8