IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "learning motivation"

Strategies of forming learning motivation for elementary school students

Darawsha Ahlam
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni ale motivaţiei pentru învăţare la elevi

Bîrsan Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Адаптационные способности студента как предпосылка активной деятельности и необходимое условие ее эффективности

Pastușkova Irina, Pleșakova Galina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale formării profesionale continue a cadrelor didactice

Patraşko Alexandr
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența stilului cognitiv asupra motivației învățării la studenți

Coscodan Sabina
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocările învăţării autoreglate pentru studenţi

Reaboi-Petrachi Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamente psihopedagogice ale educației adulților în contextul învățământului non-formal

Blândul Valentin Cosmin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare

Niţă Carmen Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The teacher's communication ability in the classroom context

Kakoon Katy, Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methodological approach to forming teachers’ efficient communication with students at risk of school dropout

Kakoon Katy
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10