IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "Fertilizer"

Influența nămolului de epurare aplicat în calitate de fertilizant asupra gradului de îmburuienire a unor culturi agricole

Mogîldea Vladimir1, Grabco Nadejda2
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrarea îngrăşămintelor minerale şi productivitatea culturilor de cîmp pe sol cenuşiu

Lungu Vasile
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соя – стратегическая культура современного земледелия

Osipciuc A.
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу эффективности норм и сроков проведения подкормки посевов озимой пшеницы минеральным азотом в условиях южной степи Украины

Burîkina Svetlana., Krivenko Anna
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кормовая ценность и производительность сои в зависимости от факторов интенсификации

Osipciuc A., Osipciuk A.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea sistemului de fertilizare a grâului de toamnă în cadrul asolamentului cu reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant

Burlac Gheorghe
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние перспективного удобрения Powergrow в качестве некорневой подкормки на продуктивность озимой пшеницы

Rotaru Vladimir1, Gore Andrei1, Lungu Alina2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa paielor aplicate ca îngrăşământ asupra humusului din cernoziomul obişnuit

Rusu Alexandru
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecological basis of fertigation application in the steppe of Ukraine

Onoprienko Dmytro
Dnipropetrovs’k State Agrarian and Economic University
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние различных факторов на продуктивность озимой пшеницы на карбонатном чернозёме

Indoitu Diana
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studying the research results regarding fertilizers used in the Republic of Moldova
Leah Tamara1, Povar Igor2, Lupaşcu Tudor2, Andrieş Serafim1, Filipciuc Vladimir1
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние капельного орошения и удобрения на урожайность подсолнечника в Молдове

Vasilioglo Nicolae, Gumaniuc Alexei, Maica Lilia
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea folosirii directe a paielor ca îngrășământ

Rusu Alexandru, Bulat Ludmila, Plămădeală Vasile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние капельного орошения и удобрения на урожайность сои в Молдове

Babaian B., Gumaniuc Alexei
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorization of grape pomace by fertilization

Vişanu Vitali
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние предшествующих культур, минеральных удобрений и протравителей на фитосанитарное состояние посадок картофеля в отношении колорадского жука

Maliuga A., Ciulikova N., Enina N.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние орошения и удобрений на потребление и вынос питательных веществ перцем сладким

Secrier Sergiu, Gumaniuc Alexei
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul nămolurilor de epurare a apelor uzate – aspecte privind protecția mediului înconjurător

Mogîldea Vladimir, Mogîldea Vladimir
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa fertilizării foliare asupra productivităţii pomilor de măr

Griţcan Sava, Dadu Zinaida, Polihovici Lidia, Crivaia Parascovia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fosforul în solurile Moldovei: măsuri de optimizare

Andrieş Serafim
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41