IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "carbohydrates"

Formarea şi menţinerea dirijată a sănătăţii reproductive la om

Boronciuc Gheorghi, Cazacov Iulia, Balan Ion, Roşca Nicolae, Bucarciuc Melania, Mereuţă Ion, Buzan Vladimir, Varmari Nina
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul biochimic al metabolismului carbohidraților în organismul uman

Cojan Constantin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние белково-углеводной смеси на развитие клястероспориоза сливы

Sumencova Victoria, Batco Mihail, Eliseev Serghei
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.

Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Tofan Elena, Lozan Ana, Daniliş Marina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering
Veliksar Sofia, Toma Simion, Tudorache Gheorghe, David Tatiana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biochemical composition of cyanobacterium Calothrix marchica and perspectives its using in biotechnology

Trofim Alina, Bulimaga Valentina, Bulimaga Maria-Bianca
State University of Moldova
International Journal on Algae
Nr. 2(22) / 2020 / ISSN 1521-9429
Disponibil online 31 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de obţinere a unor fracţii glucidice din drojdiile sedimentelor de vin
Chiseliţă Oleg, Usatîi Adrian, Chiseliţa Natalia, Topală Lilia, Molodoi Elena
Mediul Ambiant
Nr. 6(54) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dereglările metabolismului lipidic şi glucidic în infarctul acut de miocard la pacienții cu diabet zaharat tip 2

Jubea Rodica
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa preparatului Melangozidă–O asupra creşterii vegetative, activităţii enzimatice, conţinutului glucidelor şi rodire la pomii de măr

Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The metabolism of organic acids and sugars in grapes

Golubi Roman, Iorga Eugen, Fiodorov Stanislav, Arnaut Svetlana, Crucirescu Diana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conţinutului glucidelor şi activitatea enzimatică în frunze în dependenţă de centrele de atracţie la pomi de măr

Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Jelev (Hadîrca) Natalia
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние микроэлементов Fe и Ni на продуктивность винограда и его устойчивость к низким температурам

Veliksar Sofia, Toma Simion, Tudorache Gheorghe
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză

Beşliu Alina, Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Tofan Elena, Lozan Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin, Tănase Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea impactului nanoparticulelor de oxid de zinc asupra tulpinii de levuri pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03

Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Usatîi Agafia, Batîr Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul reglator al microelementelor în realizarea potenţialului plantelor de viţă de vie (contribuţia cercetătorilor din Moldova)

Veliksar Sofia, Tudorache Gheorghe
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16