IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(121) pentru cuvîntul-cheie "selection"
Personalul serviciului diplomatic: selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor diplomatice
Malai Anastasia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование специализации «групповые упражнения» художественной гимнастики
Sivas Irina
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiment on the importance of preparatory matches for the training of school soccer teams
Savu Vasile Catalin
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilities and attitudes, importants factories of the selection in football
Drăgan Aurelian, Gheorghiu Gabriel
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A study on the motricity level of students who play the romanian game oina in secondary school
Gălățeanu Ioan Sorin
State University of Physical Education and Sport
ACROSS
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On metrizable families of subspaces of locally convex spaces via selections
Cioban Mitrofan1, Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selections of set-valued mappings and locally finite properties of mappings
Cioban Mitrofan1, Mihaylova Ekaterina2
1 Tiraspol State University,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea algoritmilor genetici din perspective inter/transdisciplinare
Chiriac Liubomir, Lupașco Natalia, Pavel Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea algoritmilor genetici. Abordări practice
Chiriac Liubomir, Chiriac Eugenia, Lupașco Natalia, Pavel Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de operare cu grupurile de obiecte la copiii de vârstă preșcolară mare
Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunch and berry characteristics of local grapes grown in Kayadibi village, Elmadağ, Ankara
Guler Emrah
Bolu Abant İzzet Baysal University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка коллекционных образцов сои по элементам структуры урожая
Beliavscaia Liudmila, Rîbalicenco A.
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Селекция подсолнечника на устойчивость к белой гнили, заразихе и фомозу
Petkovici Ivan
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walnut breeding for select and development of new hybrids and rootstocks
Agapi Ion
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personnel Security Businesses: Management Insiders
Mihus Irina1, Gerasimenko Helen1, Krasnomovets Victoria1, Cavun Serghei2
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservation and valorisation of bee species Apis mellifera carpatica in context climate change
Cebotari Valentina, Buzu Ion
Institute of Zoology
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of breeding value of youth Karakul sheep after the complex selection indices
Buzu Ion
Institute of Zoology ASM
Animal and Food Sciences Journal Iasi
Nr. 26 / 2021 / ISSN 2821-6644
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of technical training of the handball players (beginners) in accordance with the experimental correlation indices
Căpăţână Grigori1, Verejan Ruslan1, Verejan Maria2
1 State University of Physical Education and Sport,
Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle XV, Physical Education and Sport Management
Nr. / 2015 / ISSN 2784-2495 /ISSNe 2784-2495
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иммуногенетическая оценка животных крупной белой и локальной миргородской пород свиней
Bodriașova E.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfomanţele productive a vacilor în dependenţă de greutatea corporală la prima fătare
Tataru Gheorghe, Ciubatco Valentina
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 121