IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "decision"

Acțiuni inovaționale evoluționate motivațional de către e-guvernarea Republicii Moldova cu privire la decidența națională racordată cerințelor globale

Gorea Victoria
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatica în asigurări: reflecții metodologice. Diversitatea riscurilor

Bodrug Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind democrația participativă și procesul decizional

Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile internaţionale in dezvoltarea societăţii cunoaşterii: aspecte metodologice
Burtea-Pană Elena12, Filip Daniela3, Maximilian Silvestru1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,
3 Farinon Center, Lafayette College, Easton
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 23 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adoptările procesului deciziilor şi metodele de adoptare a deciziilor de conducere

Popa Victor
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decision-making processes for intelligent agents

Lisnic Inga, Scrob Sergiu, Cojuhari Irina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul decizional la nivelul administraţiei publice: un studiu comparativ între anii 2013-2016

Ticu Dorina
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raţionalitatea de atragere a creditelor

Cabari Ana-Maria, Gonţa Diana, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovation indicators and intuitive methods used in decision-making theory

Doncean Marilena
Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Survey on the Effects of Advertising of Unhealthy Food on the Decision of Students
Cernelev Olga1, Tafuni Ovidiu2
1 National Center of Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalităţi de dezvoltare a activităţii operaţionale în managementul strategic al întreprinderilor din industria farmaceutică în condiţii de incertitudine

Rusu Vasilica12
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 SC SILIRCOM IMPEX SRL
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traduction juridique: difficultés à surmonter
Azemco Galina
Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classroom interaction

Bălănescu Eleonora Olivia
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(2) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Механізм скасування арбітражного рішення у справі ЮКОС: наслідки для України

Kabrera Iulia
Міжнаро́дний гуманіта́рний університе́т
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea principiului contradictorialității la faza punerii în executare a hotărârilor judecătorești
Rusu Lucia1, Balan Eduard2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Judecătoria mun. Bălți
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergency-SonaRes: A system for ultrasound diagnostics support in extreme cases

Gaindric Constantin12, Cojocaru Svetlana1, Popcova Olga1, Secrieru Iulian1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Nr. 143 / 2014 / ISSN 1874-6500
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Необходимость и способы вовлечения граждан в процесс принятия решений

Costachi Gheorghe
Академия Наук Молдовы
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia pentru carieră. Realităţi şi perspective

Sclifos Lina
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noile tendinţe în fundamentarea deciziilor administrative în managementul public

Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37