IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "context internaţional"

Cine este doctorandul din Republica Moldova?

Cuciureanu Gheorghe12, Cernăuţeanu Victor1
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații teoretice privind conceptualizarea educației nonformale

Botnar Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2