IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(99) pentru cuvîntul-cheie "research"

Dezvoltarea învăţământului superior şi organizaţiilor de cercetare cu profil agronomic prin prisma managementului resurselor umane

Cimpoieş Dragoş, Sîrbu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munca intelectuală – o premisă a dezvoltării competenței de cercetare la elevi

Barbăroș Claudia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ

Afanas Dorin, Chiriac Liubomir, Braicov Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților

Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике

Davidenko Andrei12
1 Черниговский областной институт последипломного педагогического образования им. К. Д. Ушинского,
2 Национальный университет „Черниговский коллегиум” имени Т.Г. Шевченко
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare

Guceac Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică

Tighineanu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul transformărilor și cadrul reglementărilor inovaționale și transferului tehnologic

Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предпосылки планирования карьеры молодых специалистов генерированные инновационными методами развития предпринимательства

Balmuş-Andone Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы ветеринарной санитарии в решении актуальны х экологически х задач агропромышленного комплекса Российской Федерации

Dorojkin V.1, Larionova I.2, Suvorov A.1
1 ФГБНУ ≪Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии≫, г. Москва,
2 Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии им. К.И. Скрябина
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale percepţiei elevilor de clasa a VII cu privire la sistemul legislative
Lungu Cosmin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы совершенствования и концепции исследования карьеры
Cerga Tatiana
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The competences in the information literacy –  a key factor in the quality  education

Scherlet Ecaterina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The visibility and the internationalization of USARB through the institutional repository

Afatin Igor, Mihaluţa Lina, Prian Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale contabilităţii cheltuielilor asociaţiilor obşteşti
Prodan Djulieta
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea dansului hora în spaţiul românesc

Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algebra ajută geometria

Calmuţchi Laurenţiu, Afanas Dorin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 99