IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(230) pentru cuvîntul-cheie "research"

Dezvoltarea învăţământului superior şi organizaţiilor de cercetare cu profil agronomic prin prisma managementului resurselor umane

Cimpoieş Dragoş, Sîrbu Adrian
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trăsături definitorii și proceduri legale privind bolile profesionale

Botnari Elena
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor profesionale inițiale ale învățătorilor prin metoda proiectului

Briţchi Aliona
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development of Electrotechnical Industry, Research and Education in the Republic of Moldova

Todos Petru, Nuca Ilie, Nuca Iurie
Technical University of Moldova
2019 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 20 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea prin prisma abordării inovative STEAM

Cazacioc Nadejda12, Rotari Veronica3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective research at the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Gaindric Constantin
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea deprinderilor de cercetare la elevi și studenți prin rezolvarea problemelor geometrice de maxim și minim

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munca intelectuală – o premisă a dezvoltării competenței de cercetare la elevi

Barbăroș Claudia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea aparatelor de zbor pilotate de la distanță în cercetare și învățământ

Afanas Dorin, Chiriac Liubomir, Braicov Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problemele geometrice de construcție - factor determinant în educația intelectuală a elevilor și studenților

Calmuţchi Laurenţiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике

Davidenco Andrei12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea Academiei de Administare Publică în proiecte și la forumuri științifice - premisă a calității cercetării

Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arc peste timpuri profesorul Oleg Balan la cea de-a 50-a aniversare

Guceac Ion
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică

Tighineanu Ion
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul transformărilor și cadrul reglementărilor inovaționale și transferului tehnologic

Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Looking back to correct the future - SDGS indicators on R&D and innovation in European Union in the context of sustainability

Ailincă Alina Georgeta12
1 Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,
2 National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia în faţa problemelor societății

Cernei Andriana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предпосылки планирования карьеры молодых специалистов генерированные инновационными методами развития предпринимательства

Balmuş-Andone Mihaela
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы ветеринарной санитарии в решении актуальны х экологически х задач агропромышленного комплекса Российской Федерации

Dorojkin V.1, Larionova I.2, Suvorov A.1
2 Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии им. К.И. Скрябина
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 230