IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "phraseological unit"

Arhaisme lexicale de origine germană în structura frazeologismelor

Trinca Lilia, Trinca Daniela
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câmpul idiomatic „limbuție” în limba română

Lăcustă Elena
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unităţi lexicale cu ocurenţă exclusiv frazeologică

Trinca Lilia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptele „prost” și „prostie” în mentalul românesc (în baza unităților frazeologice)

Lăcustă Elena
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul frazeologismelor cu elemente arhaice în limba română contemporană

Trinca Lilia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţia populară – sursă a imagologiei unei comunităţi (studiu în baza proverbelor ce conţin somatismul nas)
Lăcustă Elena
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabloul lingvistic al unei comunități: între cunoaștere și creație
Lăcustă Elena
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On some difficulties of translation of english phraseological units into gagauzian

Nicolaeva Parascovia
Comrat State University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea arhaismelor din structura frazeologismelor prin etimologie populară

Trinca Lilia
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changing the Meaning of Phraseological Units as the Result of Phonetic Influence. Omolexy

Savin Angela
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The functions of idioms in a sentence

Podoliuc Tatiana
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități semantico-funcționale ale simbolului somatic „inimă” în cultura frazeologică romano-germanică

Bantea Magdalina
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metaphtonymie comme un moyen amalgamé de la conceptualisation du monde (à la base des unités néophraséologiques du français moderne)

Gladka Valentyna
Université nationale Yuriy Fedkovych de Tchernivtsi
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phraseological Units Connected by Subordination in Political Discourse
Cameneva Zinaida
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteria for distinguishing phraseological units from collocations
Popa Gheorghe
"Alecu Russo" State University of Balti
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Восточнослобожанская фразеология традиционного скотоводства в историко-этнографическом исследовании в. Иванова «жизнь и творчество крестьян харьковской губернии»

Diakova Tatiana
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The structural analysis of english phraseological units in comparison with the russian ones

Nicolaeva Parascovia
Comrat State University
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зображальна довершеність і повнота поетики повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять...» (На матеріалі фразеологічних зворотів)

Tuniţcaia Marina
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză

Banu-Dandiş Felicia
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căile şi sursele de provinienţă a unităţilor frazeologice cu componente zoonime în limba engleză

Banu-Dandiş Felicia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32