IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "scientific research"

Cadru didactic universitar ca cercetător

Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informaţiei - obiectiv strategic în activitatea bibliotecii ştiinţifice  ASEM

Habaşescu Silvia, Pancratov Elena, Studzinschi Svetlana, Iarovaia Alla
Academia de Studii Economice din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трансформации высшего образования и менеджмента научных исследований в Украине

Autor Nou
Запорожский национальный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea științifică și serviciul agrochimic în condițiile actuale ale Republicii Moldova - soluții de menținere și dezvoltare

Moşoi Iurie
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea în domeniul contabilității în Republica Moldova

Lazari Liliana, Bajan Maia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Role of Scientific Research in Modern Society

Grîu Maia
University of European Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857--436
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatol Rotaru – savant și om de stat. 70 de ani de la naștere

Malcoci Iulia
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological orientations of the economist student
Căpăţînă Sofia
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The contribution of the library on the use of bibliometric instruments in the research process

Popov Lilia
Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
Journal of Social Science
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia cercetării juridice a „responsabilității și răspunderii aleşilor poporului într-un stat de drept”

Donos Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale

Fotescu Vasile12
1 Academia de Administrare Publică,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретико-правовой анализ методов исследования объектов финансовых правоотношений

Maksimenko Vitalii
Хмельницкий университет управления и права
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ современного состояния научной разработанности вопросов уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении журналиста

Bondarciuk Anna
Национальная академия внутренних дел Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea ratingului USARB prin repozitoriul instituţional
Culicova Natalia
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 17 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colaborarea Republicii Moldova cu organizaţia naţiunilor unite pentru alimentaţie şi agricultură (F.A.O.)

Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.46. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-284-2.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi

Ţurcan Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.2. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-201-6.
Disponibil online 22 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion BĂNCILĂ, Pavel TOPALĂ, Eugen PLOHOTNIUC, Mihai POPA

Scurtu Elena, Fotescu Maria
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea ştiinţifică, inovaţională şi managerială a laboratorului ştiinţific “Oncologie Generală şi ATI” a IMSP IOM în perioada 2007-2012”
Mereuţă Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(20) / 2012 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деградация интеллектуального потенциала – тупиковый путь развития

Poisic Mihail
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22