IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(87) pentru cuvîntul-cheie "scientific research"
Cadru didactic universitar ca cercetător
Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul formulării metodologiei de cercetare în științele politice
Mija Valeriu
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţiile de activitate a societăţii naturaliştilor şi amatorilor de ştiinţe naturale din Basarabia
Noroc Larisa, Bujor Oleg
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura informaţiei - obiectiv strategic în activitatea bibliotecii ştiinţifice  ASEM
Habaşescu Silvia, Pancratov Elena, Studzinschi Svetlana, Iarovaia Alla
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul de cercetare ephes
Guliciuc Viorel
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформации высшего образования и менеджмента научных исследований в Украине
Sirinyok-Dolgaryova Katerina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind educația științifică în contextul învățământului doctoral din Republica Moldova
Bogatu Eugenia
Colocviul Internațional de Antropologie
Ediţia 4. 2024. Chișinău. ISBN 978-9975-62-682-8.
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign language teaching and learning – a european priority, a necessity of higher education in the globalization era
Butucel Lia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деградация потенциала аграрного сектора
Poisic Mihail
Национальный Институт Экономических Исследований
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetătorii domeniului muzical-pedagogic pe itinerarul ştiinţific mondial
Ţurcan Elena
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul plantelor medicinale.
Nistreanu Anatolie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța activității de cercetare a cadrului didactic vis-a-vis de perfecționarea profesională
Pascari Valentina
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de cercetare științifică a cadrelor didactice
Garştea Nina
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile cadrului instituțional pentru implicarea în cercetarea științifică a cadrelor didactice
Sadovei Larisa
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depozit legal Universitaria – fond intangibil în patrimoniul universitar
Cristian Elena, Cecan Svetlana
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică și serviciul agrochimic în condițiile actuale ale Republicii Moldova - soluții de menținere și dezvoltare
Moşoi Iurie
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitatea – locaş de educaţie şi cercetare
Cozma Valeria
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
Ediția 2. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind contribuția istoricului și profesorului basarabean Alexandru Boldur la organizarea activității Institutului de Istorie Națională „A. D. Xenopol” din Iași în perioada anilor 1943-1948
Lungu Polina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiuni între formarea, dezvoltarea profesională și cercetarea științifică în domeniul administrației publice din Republica Moldova
Sîmboteanu Aurel
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Moşanu Elena, Sandu Maria, Lozan Raisa
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 87