IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "specific skills"

Competența profesorului din perspectiva strategiilor în predarea disciplinelor artistice din școlile de muzică/arte

Tetelea Margarita
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using calculation programs for determining the energy state of isomers

Codreanu Sergiu, Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Moldova Tiraspol State University
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul de consilier al învățătorului în cadrul disciplinei dezvoltare personală

Globu Nelea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța noilor tehnologii în predarea geografiei

Pătrașcu Alexandra
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba româna pe stick şi ecran
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcționalitatea principiilor de asimilare a lexicului de specialitate în formarea competențelor specifice la studenții găgăuzi

Nedu Liudmila
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihopedagogice în dezvoltarea competențelor profesionale

Stamati Maria
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea și evaluarea competențelor specifice în cadrul studierii disciplinelor filosofice

Inglis Iulia
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele de achiziţie a competenţelor matematice în manieră integrată

Bărbos (Kiss) Iulia-Cristina
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capitalului uman din sistemul de învățământ în contextul actualelor provocări societale

Isac Ştefania
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul actorilor educaţionali comunitari în formarea comunicării eficiente la elevii claselor primare

Braghiş Maria
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din experienţa tinerilor profesori de Religie

Goreanu Nicolae12
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12