IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(50) pentru cuvîntul-cheie "international cooperation"

Rolul politicii culturale din unele țări europene in conturarea imaginii țării in străinătate

Tăbăcaru Ludmila, Cojocaru Virginia1, Lazari Silvia2
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some considerations on European system of combating terrorism: implications for the Republic of Moldova

Ejova Cristina
State University of Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul juridic și mecanismele internaționale de cooperare transfrontalieră și transnațională în materie penală

Rusu Vitalie, Odinokaia-Negură Ina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții privind deficiențele și discordanțele normative de natură să afecteze asistența judiciară privind recuperarea bunurilor infracționale

Scorpan Alesea
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri

Nucu Marian
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международное сотрудничество против торговли людьми в свете Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Ursu Veaceslav1, Filippov Stanislav2
1 Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова,
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind procesul de apropiere progresivă la Uniunea Europeană
Banu Romulus
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale integrării economice internaţionale
Banu Romulus
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul cooperării internaţionale în rezolvarea ameninţărilor economice globale
Oprea Constantin-Cristian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane
Şavga Larisa
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia istorică a reglementărilor normative ale asistenței juridice internaționale în materie penală

Cuciurcă Angela
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan contribution to INIS
Nikolaeva Janna
BiblioScientia
Nr. 7-8 / 2012 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International Cooperation in Global Issue Solution Regarding Environmental Protection

Auzeac Tatiana, Şişcan Svetlana-Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intercultural dialogue in academic environment: concept and practice

Hoheli Daria, Gnatenko S.
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii generale privind cooperarea internaţională în domeniul protecţiei mediului

Robu Cristina
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legal-psychological aspects of ensuring anti-terrorist operations

Chiriţa Valentin1, Chiriţa Olga2
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Удосконалення діяльності митних органів у сфері боротьби з контрабандою

Demciuk Marta
Університет державної фіскальної служби України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности полномочий офиса генерального прокурора Украины во время уголовного производства в рамках международного сотрудничества

Pavlova Natalia, Fedcenko Vladimir
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расследование авиационных катастроф: международное сотрудничество и правовой статус субъектов

Ahtîrscaia Natalia
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зарубежный опыт противодействия организованной преступности в финансовой сфере

Androsovici Liubovi
Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(331) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 50