IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "exercises"

Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов

Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование возможностей платформы Moodle при оценивании в вузе

Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strength exercises influence on functional capacities in mountain biking

Ionuţ Bogdan Mihnea
Journal of Social Sciences
Nr. 2(4) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standarde de instruire a poliţiştilor în domeniul drepturilor omului

Creanga Liliana
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode și tehnici didactice aplicate la valorificarea poemului de inspirație religioasă. Studiu pe baza operei „Cântarea Cântărilor”

Cocetov Alexandru
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea tonurilor acromatice în cadrul cursului Bazele artei decorative – exercițiu pentru dezvoltarea imaginației creatoare.

Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii de rezolvare a ecuaţiilor cu parametru
Smîntînă Aliona
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О некоторых элементах системы подготовительных и речевых упражнений по формированию навыков диалогического общения учащихся гимназического звена в регионе с компактным проживанием гагаузов

Coceanji Nadejda
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках гагаузского языка и литературы в образовательных учреждениях региона/ато Гагаузии

Coceanji Nadejda
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study on tactical training of junior tennis players

Colibaşanu Florin Bogdan
Technical University of Civil Engineering of Bucharest
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11