IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "Curricula"
Aplicarea TIC in invatarea bazata pe probleme
Ciorbă Dumitru, Cojuhari Irina, Gogoi Elena, Calin Rostislav
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation/teaching the information literacy in the university libraries - essential element in the general lifelong learning

Sobetchi Vera, Costin Liudmila, Lupu Viorica
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informaţiei în planurile de învăţământ USARB

Răileanu Ludmila, Staver Mihaela
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tentația studiilor europene în Republica Moldova

Cornea Valentina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului didactic la studierea cursului GIS

Turculeţ Mihai, Cucorean Sergiu, Boscan Ala
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior

Tighineanu Alexandra
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculară în învăţămîntul profesional-tehnic: lecţiile învăţate în domeniul TIC
Gremalschi Anatol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase

Iordachescu Veaceslav
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности системы высшего образования Северной Кореи

Samoilenko N., Sembrat A.
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9