IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "research and development"
Realităţi şi provocări ale triunghiului cunoaşterii în Republica Moldova în domeniul educaţiei
Crudu Rodica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on SME innovation in the Republic of Moldova: results, policies, constraints
Novac Alexandra, Maier Lidia
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura de e-Inovare şi transfer tehnologic în domeniul protectiei mediului la nivelul Uniunii Europene
Cornea Vladislav
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artificial Intelligence Strategies: Republic of Moldova relative to European Union countries
Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Verlan Tatiana
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(87) / 2021 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industrial Property and Investment in the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and Poland
Tomaskova Andrea1, Smietanski Roman2
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achievements and challenges of research and development activity as one of the pillars of Knowledge Triangle in the Republic of Moldova
Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functioning of the knowledge triangle in the example of IT education
Zhivitskaya H., Lukashevich M., Smirnou V.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întreprinderile mici și mijlocii inovaționale: problema dezvoltării și finanțării
Lobanov Natalia
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of financing of the research and development activities in the Republic of Moldova
Avornic Ana
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovations' role and impact in the context of sustainable development
Ţurcan Iuliu, Ţurcan Rina
Technical University of Moldova
European Journal of Accounting, Finance and Business
Nr. / 2021 / ISSN 2344-102X /ISSNe 2344-102X
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatol Rotaru – savant și om de stat. 70 de ani de la naștere
Malcoci Iulia
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatul inovativ în Republica Moldova: documente de politici, factori determinanți
Maier Lidia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incubator “InnoCenter KDU” – the Initiator and Leader of the Regional Innovation Development
Leviţcaia Alla1, Ghenova Svetlana1, Aricova Zinovia2
2 Comrat State University
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of innovation in the foundation of development strategies: a comparative analysis
Lupan Mariana
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative entrepreneurship in the Republic of Moldova: policy documents, determining factors
Maier Lidia
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends and innovation: key factors for success in the pharmaceutical market
Peschin Anatolie, Şcetinina Svetlana, Dogotari Liliana, Rabei Artur
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul sistemului national de cercetaredezvoltare în contextul proceselor de globalizare
Cuciureanu Gheorghe12
Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă
Nr. 4(2) / 2015 / ISSN 1582-1218 /ISSNe 2284-7316
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017
Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of funding of agricultural science in Moldova
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Academy of Sciences of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Nr. / 2010 / ISSN 2284-7995 /ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives for development of agriculture in the context of the country's innovation development
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Academy of Sciences of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Nr. / 2010 / ISSN 2284-7995 /ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22