IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(92) pentru cuvîntul-cheie "ICT"
New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties
Costaş Ana, Rusu Galina
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-1355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective research at the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Gaindric Constantin
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea instrumentelor 3D Maps Excel pentru dezvoltarea competențelor de creare a hărților geografice
Cujbă Vadim
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе по физике
Davidenco Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea metodei Instruirea prin Investigare în predarea cursului „Structuri de Date și Algoritmi”
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conceptului instruirea în bază de proiect în predarea unor cursuri de informatică
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICT integration in studying science from the perspective of innovative pedagogy
Badarne Ghalib
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea intelectuală a elevilor prin intermediul TIC
Cojocari Nicoleta
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea atitudinilor interpretative prin implementarea TIC în interpretatrea textelor literare în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități de receptare a mesajelor scrise integrate în manualul digital interactiv de limba franceză
Bulat-Guzun Ana
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 26 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților practice în cadrul web factory academic
Ozerenscaia Daria, Colesnicova Vlada, Tutunaru Sergiu
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные вопросы подготовки будущих учителей начальной школы Греции в условиях инновационной образовательной среды высшего учебного заведения
Bahmat Natalia, Popova Olga
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicative pentru sporirea performanţei sportive în fotbal
Sîrghi Sergiu, Carp Ion
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Religia în cyberspațiu
Gotca Rodica
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyberpoetica – un nou mod de a gândi literatura
Gotca Rodica
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Education as a Strategy for the Protection of Intellectual Property Rights
Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foreign direct investment factors in ASEAN countries
Suhendra Euphrasia Susy
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les TICs et l’enseignement du FLE – le cas des enseignants-blogueurs
Vintilă(Condoiu) Elena-Georgiana
Université de Craiova
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 5 / 2018 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitățile studenților anului I ASEM în utilizarea MS Word și MS Excel
Ţurcan Andreia-Nicoleta, Șotropa Iulian
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.3. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-07-8.
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barriers and Solutions to the Integration of Digital Technologies in Schools: A Case Study of School Managers in Moldova
Andronic Adrian
Academy of Economic Studies of Moldova
Application of information and communication technology and statistics in economy and education
Ediția 11-a. 2021. Sofia. ISSN 2367-7635.
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 92