IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "online security"
Elaborarea și utilizarea în cadrul orelor de chimie a resurselor educaționale deschise
Galescu Valentina1, Codreanu Sergiu2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi metode și strategii de educație a copiilor în era digitală
Şpac Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul părinți - cadre didactice în vederea creșterii gradului de securitate a copiilor în mediul online
Frunze Olesea, Lapoşina Emilia
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța online a copilului și parteneriatul şcoală-familie
Erizanu-Pînzari Elena
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica siguranței membrilor comunității educaționale în mediul virtual de studii
Chiriac Viorica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul virtual – un spațiu al „legitimării” pentru ademenirea minorului în scopuri sexuale
Lupu Nicoleta
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa online a elevilor de vârstă şcolară mică
Melinciuc Anghelina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-281-8.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere disciplinare și transdisciplinare ale formării la elevi a comportamentului orientat spre asigurarea securității personale în contextul curriculumului pentru învățământul primar
Cutasevici Angela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9