IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(161) pentru cuvîntul-cheie "European Union"

Rolul instrumentelor politicii de dezvoltare regională in stimularea competitivităţii regionale

Andrieş Svetlana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia ca problemă globală şi naţională: aspecte contemporane

Filip Nelli, Coşeleva Natalia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul Estic şi euroscepticismul vestic: semnificaţia referendumului olandez pe tema acordului de asociere UE – Ucraina

Dîrdală Lucian Dumitru
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul corupției asupra calității guvernației publice în țările de est ale Uniunii Europene și Republica Moldova

Muntean Neli1, Muntean Iulian2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza principalelor riscuri socio-economice pentru dezvoltarea rurală durabilă în Uniunea Europeană

Rusali Mirela-Adriana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UE-China: cooperare în domeniul politicii de dezvoltare regională

Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea organizațiilor internaționale în gestionarea crizei COVID-19

Cebotari Svetlana
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective

Mărginean Flavia Alexandra
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale

Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind e-Guvernarea la nivelul Uniunii Europene
Baltaru Racluca-Andrada
Administrarea Publică
Nr. 3(75) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivele la nivelul securităţii energetice pentru anul 2030 în condiţii de vulnerabilitate şi instabilitate economică

Popescu Maria
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară

Balan Aliona
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe

Pilat Sofia, Pilat Artiom
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antreprenoriatul – o opțiune de carieră târzie  pentru vârstnici: experiența străină și situația  în Republica Moldova 

Maier Lidia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind procesul de apropiere progresivă la Uniunea Europeană
Banu Romulus
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza economică mondială: comentarii, opinii, prognoze
Radescu Octavian
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemele fiscale din diferite ţări la etapa actuală

Petroia Andrei
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate

Ţîbuleac Ştefan
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea UE: riscuri și beneficii

Dulschi Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul politic Republica Moldova-Uniunea Europeană: dimensiuenea securității regionale

Ciobanu Natalia
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 161