IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(111) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"

Куррикулум нового курса по выбору «Путешествие по России»: концепция, структура и содержание

Pascari Larisa
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția VII. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education

Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea curriculară la informatică

Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation/teaching the information literacy in the university libraries - essential element in the general lifelong learning

Sobetchi Vera, Costin Liudmila, Lupu Viorica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informaţiei în planurile de învăţământ USARB

Răileanu Ludmila, Staver Mihaela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к музыкальному репертуару для учащихся начальной школы

Autor Nou
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические основы формирования вокально-хоровых компетенций

Autor Nou
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de cultură și patrimoniu cultural în programele școlare gimnaziale la istorie din Republica Moldova și România

Suvac Sergiu
Universitatea Valahia din Târgoviste
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia a 4-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea didactică în predarea – învăţarea informaticii economice

Căpăţînă Valentina, Moraru Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoaşterea de către elevi a terminologiei sportive: probleme şi soluţii

Sava Panfil1, Autor Nou2, Voiniţchi Vitalie3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea istorică în domeniul pedagogiei

Cristea Gabriela
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie

Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia instruirii / procesului de învăţământ

Cristea Sorin
Universitatea din Bucureşti
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Impact of Physical Education Activities on the Pupils’ Health Condition from Special Medical Group

Carp Ion1, Branişte Gheorghe1, Hîncu Leonid2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiţional şi modern în didactica limbii şi literaturii române

Ionaş Anatol
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiştilor cu studii superioare medicale pentru activitatea profesională în domeniul sănătăţii publice
Chicu Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 111