IBN
    


    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Accesări: 31 Vizitatori unici: 30

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiştilor cu studii superioare medicale pentru activitatea profesională în domeniul sănătăţii publice
Chicu Valeriu
Curierul Medical
Nr. 6(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les valeurs de l’éducation humaniste aux cours de français dans la vision du curriculum modernisé moldave
Guţu Ion
Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană
Cantemir Grigore, Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A National Virtual Language Lab (ANVILL)
Olariță Livia
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why Prosody Awareness Training is Necessary in Training Future Interpreters
Yenkimaleki Mahmood
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturile curriculare între lexicologie şi lexicul activ
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei metafore pedagogice sau despre diferenţa dintre DEX şi GOOGLE
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul modular, o abordare orientată spre creşterea calităţii în formarea profesională
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma curriculară în continuă ascensiune. Secvenţe de cercetare educaţională calitativă
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unități de măsură pentru lungimi: captivant, util, eficient. Activități de atelier la lecțiile de matematică în clasele III-IV
Ursu Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferte şi opţiuni pe aria Limbă şi comunicare
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala de azi şi de mîine
Creţu Veronica, Creţu Nicolae
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea educaţiei pentru toleranţă în învăţămîntul secundar general
Hadîrcă Maria, Hadîrcă Adelina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în sectorul tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor prin extinderea parteneriatelor dintre şcoli profesionale, colegii şi companii TIC
Cheianu Diana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of writing academic papers
Sagoian Eraniac
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile proiectare şi realizare ale lecţiei în clasele cu regim simultan
Briţchi Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul calitativ al manualului școlar asupra procesului de învățare din perspectiva formării de competențe
Galben-Panciuc Zinaida
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42