| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiştilor cu studii superioare medicale pentru activitatea profesională în domeniul sănătăţii publice
Chicu Valeriu
Curierul Medical
Nr. 6(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les valeurs de l’éducation humaniste aux cours de français dans la vision du curriculum modernisé moldave
Guţu Ion
Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană
Cantemir Grigore, Timciuc Svetlana
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A National Virtual Language Lab (ANVILL)
Olariță Livia
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why Prosody Awareness Training is Necessary in Training Future Interpreters
Yenkimaleki Mahmood
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-4149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturile curriculare între lexicologie şi lexicul activ
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei metafore pedagogice sau despre diferenţa dintre DEX şi GOOGLE
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul modular, o abordare orientată spre creşterea calităţii în formarea profesională
Dandara Otilia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma curriculară în continuă ascensiune. Secvenţe de cercetare educaţională calitativă
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unități de măsură pentru lungimi: captivant, util, eficient. Activități de atelier la lecțiile de matematică în clasele III-IV
Ursu Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oferte şi opţiuni pe aria Limbă şi comunicare
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala de azi şi de mîine
Creţu Veronica, Creţu Nicolae
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea educaţiei pentru toleranţă în învăţămîntul secundar general
Hadîrcă Maria, Hadîrcă Adelina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile proiectare şi realizare ale lecţiei în clasele cu regim simultan
Briţchi Aliona
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul calitativ al manualului școlar asupra procesului de învățare din perspectiva formării de competențe
Galben-Panciuc Zinaida
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea competenţelor de formare profesională ale cadrelor didactice şi dezvoltarea bazei informaţionale de formare continuă
Ţap Elena
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la competenţe de comunicare – la performanţă în comunicare
Oxanii Tatiana
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38