IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(135) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"

Куррикулум нового курса по выбору «Путешествие по России»: концепция, структура и содержание

Pascari Larisa
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea formativă a curriculumului educației tehnologice privind formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Rotaru Ioana-Corina, Ovcerenco Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education

Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea curriculară la informatică

Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
1 Institutul de Politici Publice,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation/teaching the information literacy in the university libraries - essential element in the general lifelong learning

Sobetchi Vera, Costin Liudmila, Lupu Viorica
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura informaţiei în planurile de învăţământ USARB

Răileanu Ludmila, Staver Mihaela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea limbii latine prin prisma mixului de marketing

Cepraga Lucia, Bîrsan Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к музыкальному репертуару для учащихся начальной школы

Autor Nou
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретические основы формирования вокально-хоровых компетенций

Autor Nou
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de cultură și patrimoniu cultural în programele școlare gimnaziale la istorie din Republica Moldova și România

Suvac Sergiu
Universitatea Valahia din Târgoviste
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea didactică în predarea – învăţarea informaticii economice

Căpăţînă Valentina, Moraru Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realitati şi principii actuale în abordarea dizabilitatii şi a incluziunii la nivel international

Racu Sergiu1, Agapii Eugeniu2, Stempovschi Elena2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proverbului prin prisma exigenţelor curriculare

Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa
Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţelor transdisciplinare în procesul studierii genului liric

Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovații pedagogice privind domeniul de activitate „Științe și thnologii”

Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoaşterea de către elevi a terminologiei sportive: probleme şi soluţii

Sava Panfil1, Autor Nou2, Voiniţchi Vitalie3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 135