IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(358) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"
Куррикулум нового курса по выбору «Путешествие по России»: концепция, структура и содержание
Pascari Larisa
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization process of the master’s program in finance
Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea curriculumului modernizat la matematică în colegiu pedagogic „Ion Creangă‖ din Bălți
Crudu Valeria
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizarea cadrelor didactice din România şi cursurile de formare continuă. Studii de caz
Opriş Dorin
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia obiectivelor pedagogice în cadrul curriculumului la limba și literatura română
Lașcu Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică și formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and diagnosis of educational policies for the formation of sports culture in the school population
Popescu Veronica1, Calugher Viorica1, Dorgan Viorel2
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile promovate de curriculum în cadrul modulelor la specializarea tehnician în activități economice
Marcoci Dima Andreea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteză cu privire la aspectele generale de studiere a programării vizuale în învățământul preuniversitar
Timuș Olga
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise pentru formarea la elevii-liceeni a competenței de realizare a experiențelor în științele umanistice
Cernei Andriana12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard, Godoroja Rita
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe globale în educație și impactul lor asupra dezvoltării învățământului din Republica Moldova
Hadîrcă Maria, Vivdici (Ţîbuleac) Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of inclusive education in the context of blended learning
Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea curriculară centrată pe elev: cadrul formal și non-formal
Guţu Vladimir
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic
Marcoci Dima Andreea, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea formativă a curriculumului educației tehnologice privind formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina, Ovcerenco Nadejda
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education
Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar
Calapod Valeria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculară la informatică
Gremalschi Anatol1, Lupu Ilie2, Prisăcaru Angela3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 358