| Instrument Bibliometric National
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "communication"
Particularităţile resurselor informaţionale ale unităţilor de învăţământ universitar din Republica Moldova
Tutunaru Carolina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La lecture comme méthode interactive dans le processus de réception du texte dramatique
Chiriţa Mariana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(21) / 2013 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information and communication technologies in task and human resource management
Palii Natalia, Tirlea Mariana-Rodica
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication – picture without words
Matei-Gherman Corina
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information – a valuable element in the management system of the market economy
Sârbu Ion, Portărescu Serghei
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoria modalității ca strategie comunicațională în discursul politic
Ciumacenco Valentina
Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La communication et les médias à travers l’histoire des méthodologies d’enseignement du français langue étrangère
Percic Ana
Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordari pragmatice ale textului publicitar
Enicov Cristina
Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика многоязычия
Mihaliova Svetlana
Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiotic interpretation of visual images used in political communication
Ciumacenco Valentina
Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casa, orașul și singuratatea. Codurile alografice ale globalizării în romanele Nataliei Ginsburg
Ciocoi Tatiana
Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Experience of Teaching for Diversity in an Academic French Environment – The University of Strasbourg
Pricope Mihaela
Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’immersion linguistique – une méthode d’apprentissage de la langue roumaine par les étudiants qui apprennent le roumain comme langue seconde
Petrenco Liuba
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le rôle de l’interculturalité et des échanges linguistiques dans la perspective actionnelle
Spinei Aliona
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On Cultural Identity and Language Development at EFL Classes
Ţaulean Micaela
Glotodidactica
Nr. 1(V) / 2014 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phraseological Units in English Business Discourse
Rusu Alexandra
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un exemplu de gramatică funcțional-semantică a limbii franceze
Lenţa Anatolie, Chiricencu Nicolae
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europenizarea presei moldoveneşti din perspectiva tehnologiilor informaţionale utilizate
Bulicanu Victoria
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stilistic al argoului în româna actuală
Jianu Maria-Magdalena
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea în contextul educației inclusive
Verdeş Tatiana
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40