IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(124) pentru cuvîntul-cheie "competence"
Consideraţii metodologice de dezvoltare a competenţelor comunicative în cadrul cursului universitar de limbă străină
Grozav Parascovia, Diaconu Luminiţa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea studentului pentru tratarea competentă a situaţiilor

Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția VII. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient

Nastasiu Silvia, Dumnazev-Eşanu Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul literar în calitate de material autentic pentru orele de limbă engleză

Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formes d’interaction verbale dans le developpement de la communication orale en classe de langue

Zdraguş Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ понятий «компетенция», «компетентность» и общие подходы к их формированию

Cabac Valeriu1, Gradinari Oxana2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing language skills reciprocity
Shtral Niva
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(6) / 2015 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de dezvoltare a competenţelor: trecerea de la virtual la real
Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici

Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация полномочий органов публичной власти Украины на региональном уровне
Kalinet Natalia
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The competences in the information literacy –  a key factor in the quality  education

Scherlet Ecaterina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe
Musteaţă Simion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transfer from mother tongue to English: a barrier or a facilitator to competence development?

Petriciuc Lilia
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa de formare continua a cadrului didactic

Verdeş Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic "Stefan cel Mare", Chisinau
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primordial elements of training the competence of interpersonal communication physician-patient through specialized language

Nastasiu Silvia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issuesof the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura explicativa, modalitate de receptare a textului de catre studentii straini in procesul studierii limbii romane
Simsek Serif
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea competenţei comunicative interculturale

Cozari Gheorghe1, Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
1 Liceul Teoretic "Minerva", Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie.
Volumul 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 124