IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(155) pentru cuvîntul-cheie "terminology"
Estetica comunicării specializate în contextul pandemiei COVID-19
David Ala
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neologism as a concept in the modern english lexicology
Sandu Tatiana, Sciuchina Olga
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redefining pedagogy in England nowadays
Mares Roxana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 2-a, Psye.. 2014. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa englezismelor în cadrul terminologiei biblioteconomice româneşti
Caterev Cristina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Use of Antonyms in English Terminology
Azmanova Natalia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Impact of Stylistic, Poetic and Literary Dictionaries of the 19th and 20th Centuries
Azmanova Natalia
Free International University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные проблемы изучения терминологии. Термин и его концепт
Sulac Sofia
Комратский государственный университет
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminology Normalization as a Part of Standardization Processes
Petrea Galina
Free International University of Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International trade terminology and peculiarities of its rendering
Corcodel Svetlana1, Corcodel Artur23
1 University of European Studies of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Economy, Finance and Statistics, ASM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-1695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latin phrases: a medical deontological corpus
Mincu Eugenia
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similative metasemy – a way of creating new ecological terms
Macovei Dorina
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonimia în terminologia medicală
Costin Viorica1, Mincu Eugenia2
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synchronic and diachronic aspects of terminological loan-words in English and Romanian
Rusu Alexandra, Bolfosu Andrei
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary aspects of terminological synonymy study
Ratcova Inga, Stoianova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitatea limbilor savante în terminologia medicală românească
Mincu Eugenia
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Терминология и лексика туризма
Fokin Serghei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ecological terminology in the romanian language: definition and history
Macovei Dorina
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 16 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Evolution of Cuisine Terminology across Cultures
Cazacu Parascovia, Şaganean Gabriela
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română
Filimon Veaceslav
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
False friends in the mediation field
Cazacu Parascovia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 155