IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "texture"

Relieful decorativ în creaţia Claudiei Cobizev

Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical justification for the need of composition study within interior design course

Vavilina Natalia
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effects of the pumpkin seed addition on bread quality of wheat flour with a very good quality for bread making

Mironeasa Silvia, Codina Georgiana Gabriela
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of cocoa and fat content on hardness and fracturability of dark chocolate

Amariei Sonia, Mancas Valentina Elena
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development of several hybrid drying methods used to obtain red beetroot powder

Seremet (Ceclu) Liliana1, Nistor Oana Viorela2, Andronoiu Doina Georgeta2, Mocanu Gabriel-Dănuț2, Barbu Viorica Vasilica2, Maidan Anastasia2, Rudi Ludmila3, Botez Elisabeta2
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology
Food Chemistry
Nr. 310 / 2020 / ISSN 0308-8146
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теоретическое обоснование необходимости изучения композиции в дизайне интерьера

Vavilina Natalia
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea textural a solurilor cenuşii tipice
Ursu Aurelia
Mediul Ambiant
Nr. 3(39) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain specific language for graphic design industry

Rosca Alexandru, Bucila Dinara, Cipciu Lina, Tolici Constantin, Cebanu Eric-Vadim, Ovadenco Igor
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement of textural properties of fermented milk by using streptococcus thermophilus strains

Bureţ Elena, Cartaşev Anatolie, Coev Ghenadii
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of the physical properties of fruit yogurt

Cușmenco Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effect of milk thistle (Silybum marianum L.) seeds powder on quality characteristics of sponge cake

Covaliov (Boaghi) Eugenia, Suhodol (Motruc) Natalia, Reşitca Vladislav, Deseatnicova Olga, Capcanari Tatiana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția școlii naționale de tapiserie din Chișinău

Simac Ana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristicile calității iaurtului din amestec de lapte de capră și de vacă

Cușmenco Tatiana, Bulgaru Viorica, Sandulachi Elisaveta, Macari Artur
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de prelucrare decorativ-artistică a lemnului
Ursachi Rodica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фактура сонаты-воспоминание (ор. 38, № 1) Николая Метнера сквозь призму исполнительских задач

Gheorghieva Maria
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 4 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация музыкального времени в сонате-воспоминании (ОР. 38) Н. Метнера

Gheorghieva Maria
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transcrierea pentru acordeon: considerații generale

Ştiuca Petru
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methods, ways and techniques for shaping textured solutions of textile products

Mihailiuk Olga, Tokar Galina, Ostapenko Natalia, Kolosnicenko Marina
Kyiv National University of Technologies and Design
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трансформация структуры гальванического покрытия меди после воздействия плазмы тлеющего разряда

Anisovici Anna1, Urban T.1, Tereșko I.2, Logvin V.2, Gologan Viorel3, Bobanova Janna3
3 Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 5(55) / 2019 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19