IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "decoration"
Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Ursachi Rodica
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea scenografică în viziunea pictorului Anton Mater
Tipa Violeta
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artistic and expressive design tools for women's blouses industrial production
Holovchanska Yevheniia, Kolosnichenko Maryna
Kyiv National University of Technologies and Design
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul arhitectului alexandru bernardazzi în constituirea aspectului constructiv-plastic al orașului Chișinău
Ursachi Rodica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landscape formation prospects in the infrastructure of hotel service
Mordovchenkov N., Nikolenko P., Polyakov V.
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of patchwork technique in creation of modern textile compositions
Bryzghunova Maria, Pashukova Svitlana, Mihailiuk Olga
Kyiv National University of Technologies and Design
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea utilizării motivelor ornamentale în interiorul național
Urmanschi Andreea
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii compoziționale de amenajare a tablourilor în spațiile ambientale
Demian Mihaela1, Maţcan-Lîsenco Inga21
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-392. Vizualizări-2644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi
Ursachi Rodica12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente decorative în arhitectura „stalinistă” a RSSM de la schiţă la realizare
Ostapov Alina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii constructiv-decorative în arhitectura vernaculară din Moldova
Malcoci Vitalie
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi constructive ale arhitecturii vernaculare din Republica Moldova
Malcoci Vitalie
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici realizate de meșterii populari
Malcoci Vitalie
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разнообразие видов дизайнерской деятельности детей дошкольного возраста в современных украинских учреждениях дошкольного образования
Demciuk Ekaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția și clasificarea lăzilor de zestre de pe teritoriul Republicii Moldova, sfârșitul secolului XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea
Madan Elena
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decorating modern clothes in ethnic style
Krotova Tetyana, Ejova Olga
Kyiv National University of Technologies and Design
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная керамика Буковины XIX–XX вв.:историко-культурные и художественные особенности
Motîli Romana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de prelucrare decorativ-artistică a lemnului
Ursachi Rodica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape și opțiuni artistice în creația plasticianului Filip Nutovici
Spînu Constantin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The gothic revival buildings in London
Bogos Nicoleta
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21