IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "order"
К вопросу об учете операций эмиссии собственных облигаций в коммерческих банках
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispunerea efectuării expertizei psihologicjudiciare în cadrul procesului penal

Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația corelației „haos-ordine” în gândirea mitică

Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traduction juridique: difficultés à surmonter
Azemco Galina
Université d'État de Transnistrie nommée d'après T.G. Shevchenko
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitul antic în frontierele de cercetare ale acad. Solomon Marcus

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groups with the same orders and large character degrees as PGL(2, 9)
Quasigroups and Related Systems
Nr. 2(21) / 2013 / ISSN 1561-2848
Disponibil online 31 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretico-normative privind măsurile speciale (operative) de investigații în probatoriul penal

1, 2
Studii şi cercetării juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bernard Gui, un inchizitor de geniu?

Geniu, talent, creativitate
Volumul I, Ediția a-XIII. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-905-9.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul intercultural în creaţia lui Lucian Blaga

Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea_intre moral si juridic
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinea socială: între individualism și pragmatism
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 12 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Road safety and its management

Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale contrariilor în creaţia artiştilor plastici din Republica Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrariile ca analogie a armoniei în artele plastice
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essence and genesis of regulatory support of higher education in Ukraine during 1991—2012
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2012 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea ordinii publice şi a securităţii civile în cadrul întrunirilor

1, 2
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реалізація права громадян на доступ до публічної інформації місцевими органами державної виконавчої влади (на прикладі львівської облдержадміністрації)

Інститут права та психології НУ "Львівська політехніка"
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблеми забезпечення публічної безпеки та протидії злочинності в регіоні

Харківський національний університет внутрішніх справ
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituirea sistemului distincţiilor de stat ale Republicii Moldova

Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-450-2.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль ордера в советском послевоенном зодчестве (на примере архитектуры Беларуси)

Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 30 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20