IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "produsul intern brut"
Impactul evaziunii fiscale asupra economiei Republicii Moldova
Balan Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordările teoretice ale sustenabilității politicii fiscal

Luchian Ivan, Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea rurală durabilă şi indicatorii de evaluare a ei

Bujor Tatiana, Grinciuc Liliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestiunea deficitului bugetar al Republicii Moldova in contextul integrarii Europene

Ţepordei Aurelia
Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA"
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previzionarea creşterii economice
Anghelache Constantin1, Pârţachi Ion2, Anghel Mădălina-Gabriela1
1 Universitatea „Artifex” din Bucureşti,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul socioeconomic al dezvoltării agriculturii durabile şi a mediului rural
Zaharco Silvia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-30. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări în scopul asigurării creşterii veniturilor bugetare şi optimizării presiunii fiscale
Cucirevii Vladimir
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

External debt implications on the development of national economy

Timuş-Iordachi Victoria, Ciobu Stela
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Approaches to Macroeconomic Stability

Postolati Vitali
Institute of Power Engineering
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperarea economică internaţională – o cale strategică de îmbunătăţire a situaţiei economice din Republica Moldova

Cazacu Vitalie
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul IMM în creșterea competitivității economiei Republicii Moldova.
Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11