IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(83) pentru cuvîntul-cheie "culture"

Funcţiile culturii organizaţionale in instituțiile publice

Grecu Ala
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul culturii organizaţionale asupra managementului public
Gorea Victoria
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un proiect neîmplinit: biblioteca exilului românesc

Lupșan Mihaela Diana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linguistic Expressions of Emotions via Internal “Bodily Images”

Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea timpului în engleză, română şi rusă în raport cu tipul de cultură

Lifari Viorica
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Televiziunea contemporană din perspectivă critică
Tipa Violeta
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice ale formării culturii etnoartistice la elevi
Gavriliţă Laura
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Women in different cultures: status of Arab women in Israel

Sarhan Abd el hai Rada, Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Social psychological perspective on culture, multicultural minds and identities

Nastas Dorin
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture: concept and components

Ayeda Amasha Abu Jabal
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asking for help among arab adolescents in Israel

Ebtisam Sirhan-Haj, Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea interculturală – parte integrantă a procesului de predare-învățare a limbilor străine

Hîrbu Stella
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'aspect interculturel dans l'enseignement du français d'affaires

Dîrul Lilia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translation as cultural mediation

Antimir Ana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea argumentelor bazate pe autoritate

Guţu Vasile
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul proiectului globe în cercetarea dimensiunilor culrurale în management

Pîrlog Angela
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul limbii engleze în contextul comunicării interculturale

Panainte Lidia
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система ценностей в пословицах - совокупные педагогические знания и воспитательный опыт народа

Bratunova Elena, Covaliova Elena
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education, Culture, Human Freedom, and Moral

Naziev Aslanbek
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 83