IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(569) pentru cuvîntul-cheie "culture"
Funcţiile culturii organizaţionale in instituțiile publice
Grecu Ala
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura muzicală naţională românească în prima jumătate a secolului al XX-lea
Dobre-Ioniță Raluca
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-1040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor variațiilor interculturale globale în elaborarea strategiei de marketing
Hămuraru Maria, Zaharco Viorelia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea naţional-universală a valorilor – principiu fundamental al culturii şi educaţiei
Tulei Angela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte demografice ale culturii ca factor determinant în formarea calității populației
Godonoagă (Suvac) Silvia
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение национальной самобытности как средство национально- культурной идентичности при переводе
Gașimov R.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Develop the communication between the political states - the importance of the interculturality
Alexandrache Carmen
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The culture and education in the history of south-east european - perspectives of analyze and interpretation
Alexandrache Carmen
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactique des langues et cultures: approches plurielles
Salmanova Jala
Université des Langues d'Azerbaïdjan
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le pouvoir de la langue des philosophes – entre liberté et engagement politique
Guţu Ana
Université d’Etat de Moldavie
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imnul, drapelul, stema și sigiliul ca simboluri identi­tare ale unui stat
Şarov Igor
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение этнической идентичности в творчестве гаагузских художников
Kuznețova Valentina
Гимназия села Буджак – Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участие выпускников Чадыр-Лунгской ДМШ в развитии культуры Гагаузии
Mașoglo Lilia, Momat Elena
Комратская Музыкальная Школа им. А.Валькова
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение музыкально - песенного фольклора болгар в Республике Молдова
Mavrodi Domna
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çok dilli yaşam kültürünün gagauz müzik kimliğine etkileri
Bagi Resul
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из истории комратского регионального историко-краеведческого музея Гагаузии (Гагауз ери): 90-е гг. ХХ в - наши дни
Romanova Svetlana
Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuzey makedonya türk atasözü ve deyimlerinde kadin algisi
Şerife Calişkan Erol Seher
Bartın Üniversitesi
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric
Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 569