IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "corelaţie"
Aspecte medico-sociale ale sindromului depresiv a populației Republicii Moldova
Pușca Elena
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a copiilor din mun. Chişinău în relaţie cu calitatea aerului atmosferic
Lupaşco Iulianna1, Lupaşco Iulianna2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-1153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații politologice și sistemico-metodologice ale corelației dintre bioetică și securitatea umană
Sprincean Serghei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi modelul circumplex
Ţîmbaliuc Natalia
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza corelației dintre cultura organizațională și indicatorii de performanță
Marcu Nicu1, Cârstina Silviu Valentin2, Criveanu Magdalena2
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-81. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul performanțelor economico-financiare asupra performanțelor bursiere ale companiilor din industria prelucrătoare listate la BVB
Siminică Marian, Cîrciumaru Daniel, Cârstina Silviu Valentin, Sichigea Mirela
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-81. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia între inflaţie şi şomaj
Anghelache Constantin Silviu12, Manole Alexandru Lucian2
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 April, 2015. Descarcări-138. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme informaţionale bancare şi factorii care influenţează adopţia acestora în Republica Moldova
David Constantin
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiunile împotriva umanității-accepțiuni și interferențe juridice
Vasiliu Liuba
Integrare prin cercetare și inovare.
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile de şantaj şi tâlhărie. Analiză comparativă
Pîrvu Ana
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-120. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația între modificările aparatului dento-maxilar și statusul postural la sportivi
Arapu Corina1, Grecu Adriana1, Tabirta Alisa2
One Health and Risk Management
Nr. / 2023 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile personalităţii şi comportamentul empatic al studenţilor psihologi
Stomff Mihaela1, Jelescu Petru2
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 33 / 2013 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-1590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea memoriei în procesul de învăţare la elevii de vârstă şcolară mică
Grosu Oxana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul juridic de drept procesual contravenţional
Creţu Adrian
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiuni sintetice ale contractului normativ -juridic cu alte izvoare ale dreptului
Pantea Oleg
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(157) / 2013 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 9 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația liberalităţilor și a rezervei succesorale în legislația Republicii Moldova
Perederco Vasile
Simpozionul Internațional “UNIVERSUL ŞTIINŢELOR”
Ediția 5. 2014. Iași, România. .
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea corelativă dintre instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale
Budurina-Goreacii Carolina, Stejaru Selena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea memoriei în procesul de învățare  la elevii de vârstă școlară mică
Grosu Oxana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-118. Vizualizări-1336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre angajamentul profesional și percepția stresului ocupațional la diferite categorii profesionale  (Studiu comparativ).  
Potâng Angela, Bevziuc Victoria
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-138. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul juridic de drept procesual contravenţional
Creţu Andrian
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23