IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "young people"

Tinerii ca persoane dezavantajate în Republica Moldova

Deliu Natalia
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percepția tinerilor asupra Uniunii Europene. Viziuni și perspective

Mărginean Flavia Alexandra
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în rîndurile tineretului

Ostrovari Petru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a situației tinerilor de pe piața muncii din Republica Moldova şi România

Cucuruzac Maria, Țurcan Lidia
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clinical and pathophysiological characteristics in a young stressed patient with hypertension

Gurau Cristian-Dorin, Balaceanu Beatrice, Staiculescu Raluca
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы информированности молодежи по вопросам репродуктивного здоровья
Ceban Oxana12
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социальная политика в Республике Молдова на примере района Тараклия

Circov Evgheni
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The psycho-pedagogical approach in the activity of forming patriotic conciousness in today's young people

Caunenco Irina, Chiriţa Olga
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A critical review of youth-oriented policies in the Republic of Moldova from the perspective of youth transition regime

Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information evaluation and the individual’s cognitive state: Some insights from a study of British teenaged users
Andrew K Shenton1, Alison J. Pickard2, Andrew Johnson3
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2014 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia tineretului studios prin prisma valorilor economice

Saviţchi Corina
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ce avem nevoie de educaţie pentru sănătatea reproductivă?

Draguţa Oxana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological portraits of european young citizens

Krzywosz-Rynkiewicz Beata
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea psihologică a interesului electoral la vârsta tinereţii

Jelescu Petru, Zatușevschi Ana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspiraţiile tinerilor din Republica Moldova şi oportunităţile de dezvoltare profesională

Mironov Svetlana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discriminarea tinerilor specialiști la angajarea în cîmpul muncii: cauze, efecte, soluții

Vidrascu Ciprian
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-170-5..
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communicative competence formation of a higher educational institution teacher working young people

Zheliaskov Vasile
National University of “Odessa Maritime Academy”
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația de la egal la egal

Ursu Daria
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Singurătatea lucrătorilor din sfera IT

Sanduleac Sergiu1, Martîniuc Natalia2
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea adicțiilor la tineri prin intermediul serviciilor sociale

Plohoi Cristina, Priţcan Valentina
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30