IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "stil de viaţă"
Профилактика сознательной бездетности как образ жизни молодежи – важнейшее направление школы в поддержку социальной проблемы Государства
Ovcerenco Nadejda
Тираспольский государственный университет
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proiectelor europene în educație
Lăzărescu Cristina Mariana
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre percepția stării de fericire și satisfacția de viață la tineri
Praviţchi Galina, Prițun Mihaela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară a comportamentului de sănătate al tinerilor
Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în rîndurile tineretului
Ostrovari Petru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia fenomenului nonparentalității ca stil de viață prin valorificarea potențialului educativ al curriculei școlare
Ovcerenco Nadejda
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre percepția stării de fericire și satisfacția de viață la tineri
Praviţchi Galina, Prițun Mihaela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2 R. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi factori care influenţează stilul de viaţă al studenţilor
Moşanu-Şupac Lora, Rusu Elena
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-88. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Mazniuc Viorica
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретический анализ результатов изучения стиля жизни в современной Психологии.
Cozman Tatiana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea nutriţională – competenţă a psihologului de familie
Sandovici Anişoara
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегии оптимизации здоровья студентов
Vorobiov Valeria
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia formală, nonformală şi informală în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor
Bețivu Aurelia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauze și consecințe ale supraponderalității la adolescente
Ştefan Mariana12
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea eforturilor de educație pentru sănătate în contextul promovării sănătății în rândurile tinerilor
Glavan Aurelia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of lifestyle and risk behavior in medical workers
Guțu Valeria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veganismul – o nouă paradigmă alimentară
Bolocan Cătălina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doping-free lifestyle and health care trends offered for athletes
Timercan Tatiana1, Jucov Artiom12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Anti-Doping Agency, Republic of Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(94) / 2023 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieții tinerilor din perspectiva sănătății
Glavan Aurelia12
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieții și stilul de viață al studenților contemporani
Şunea Răzvan
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 38(2) / 2021 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21