IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "filiation"
Modalităţi de stabilire a filiaţiei faţă de tată reglementate de legislaţia Republicii Moldova
Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vechi texte româneşti: conţribuţii filologice şi lingvistice. Bucureşti, Editura Academiei Române
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu asupra procedurii încheierii, modificării și încetării contractuluiprivind plata pensiei de întreținere
Ciudin Oxana
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4